Spelletjeskar

De spelkar kan dit schooljaar 2023-2024 weer optimaal gebruikt worden. De kar wordt op dezelfde manier aangeboden als vorig schooljaar. Dat wil zeggen dat de school in overleg met de vakleerkracht de activiteiten van de spelletjessportdag kan kiezen uit het ideeënboek en zo een eigen speldag kan samenstellen naar eigen wens. De speldag kan alleen plaatsvinden als er een vakleerkracht bewegingsonderwijs aanwezig is!

Draaiboek:
De vakleerkracht van uw school regelt het ideeënboek voor de spelkar.

Voorwaarden:
De speldag kan alleen plaatsvinden als er een vakleerkracht bewegingsonderwijs (lid van de vakgroep) aanwezig is! De vakleerkracht bewegingsonderwijs van de school is verantwoordelijk voor het gebruik van de spelkar.

Wat regelt de Vakgroep Bewegingsonderwijs Lelystad?

  • Een spelkar die nabij de school gespeeld kunnen worden. Kan ook in combinatie met de atletiekdag op de atletiekbaan of op een andere locatie. 
  • Instructiepakket vooraf voor team/ouders en begeleiders met uitleg over het klaarzetten van de materialen (instructiebijeenkomst).

Wat moet een school zelf regelen?

  • Ophalen en terugbrengen van de spelkar, inclusief de rapportage van de materialen.
  • Inruimen en uitruimen van de spelkar.spelletjeskar1-1
  • Indeling van de leerlingen.
  • Klaarzetten en opruimen van materiaal.
  • Eén á twee begeleiders per onderdeel.
     

Kosten:
De kosten voor de spelletjessportdag bedragen ca. € 1,15 per deelnemer. (minimum bedrag van € 50,00. De annuleringskosten bedragen € 50,00 en de borg bedraagt € 100,00).

 

Inschrijving:

Gaat via het vragenformulier die opgestuurd wordt naar de scholen binnen Lelystad en Stichting Eduvier.

Wij wensen iedereen dit schooljaar veel 'speel' plezier.