Gym rapport

Alle kinderen krijgen gymles op school. De kinderen volgen hopelijk met veel plezier de gymlessen en leren veel nieuwe motorische vaardigheden. De vakleerkrachten bewegingsonderwijs (ander woord voor gym juf of meester)  geven aan veel kinderen gymles en werken meestal ook nog op andere scholen. Zij zien per week dus veel verschillende kinderen. Om van elk kind te weten hoe zij zich ontwikkelingen binnen de gymlessen, bij de verschillende activiteiten, maken zij gebruik van een leerlingvolgsysteem. 

Binnen dit leerlingvolgsysteem heeft de vakleerkracht de mogelijkheid om 14 activiteiten te volgen. Er zijn veel meer activiteiten die worden aangeboden, maar het is onmogelijk van van alle activiteiten bij alle kinderen alles te volgen en te registeren. Dat is wat ons betreft ook niet nodig.

Wij hebben gekozen voor deze 14 kernactiviteiten die samen een goed beeld geven over hoe uw kind zich ontwikkelt op motorisch gebied in de 8 jaar dat uw kind op de basisschool zit. In de link hieronder kunt u de video's bekijken met de daarbij behorende niveaus. Niveau 1, staat voor groep 1, het gemiddelde kind in deze groep, moet gemakkelijk dit niveau kunnen halen. Het kan natuurlijk ook zo zijn, dat uw kind in groep 1 erg goed is in een bepaalde activiteit. Uw kind kan dus een niveau 2 of 3 behalen.

Wanneer uw kind niet goed kan meekomen binnen de gymles, dan zal de vakleerkracht zo spoedig mogelijk dit bij de leerkracht melden. Op sommige scholen kan uw kind dan een extra gymles volgen of wordt er door school geadviseerd om langs te gaan bij de huisarts of fysiotherapeut. 

Hieronder een voorbeeld van een kernactiviteit die wij ingedeeld hebben in 10 niveaus (laatste niveaus zijn voor de extra goede bewegers voor de groepen 7 en 8). In de video link vind u bijna alle activiteiten die wij volgen binnen het leerlingvolgsysteem voor de gymles. Heel veel kijkplezier. 

Elk half jaar ontvangt uw kind een rapport. Hierin vindt u de niveaus terug en kunt u ook zien of uw kind zich gemiddeld, goed of zeer goed ontwikkeld bij de verschillende activiteiten.