Bewegingsonderwijs

Kerndoelen bewegingsonderwijs:

De algemene kerndoelen vanuit de overheid voor het bewegingsonderwijs zijn de basis voor het bewegingsonderwijs voor alle scholen in Nederland. Zie hieronder:

 

kerndoelen-bewegingsonderwijs

Kerndoel 57 wordt behaald door het aanbieden van alle 12 de leerlijnen binnen het bewegingsonderwijs. De vakleerkracht maakt een planning en is verantwoordelijk om alle leerlijnen aan te bieden aan alle groepen binnen het basisonderwijs.  

Kerndoel 58 wordt behaald door samen met anderen binnen het arrangement, regelingen en reflecteren elke les te behandelen. Op deze manier werken de leerlingen echt samen en leren zij rekening te houden met elkaar en elkaars kwaliteiten en verschillen. 

Binnen Lelystad vertalen wij deze kerndoelen in deze missie en visie:

Missie
Ieder kind van 3-13 jaar optimaal  leren bewegen, zodat ieder kind op basis van succeservaringen en plezier een bewuste keuze maakt voor een passende, actieve en gezonde leefstijl.

Visie
Streeft ernaar om bewegingsactiviteiten aan te bieden voor elk kind: in en om de school en in samenwerking met partners. Met als doel elk kind de kans te geven zich te ontwikkelen

 

131022-strategisch-plan-2 (1)

De missie en de visie van de vakgroep bewegingsonderwijs Lelystad voeren wij uit met leerkrachten die gespecialiseerd zijn in het bewegingsonderwijs. Ook wel: ‘vakleerkrachten bewegingsonderwijs’.

Deze vakleerkrachten zijn verantwoordelijk op de scholen voor de volgende zaken:

  • De gymlessen (veilig, overzichtelijk, gedifferentieerd, haalbaar en plezierig)
  • Veilige en optimaal ingerichte gymzalen
  • De organisatie en uitvoering van sportdagen en kampen
  • SporttoernooienInvulling LKT (Lelystad Kenniscentrum Talen)

Bewegingsonderwijs SLO