Leerlingvolgsysteem vakgroep

Het LVS downloaden

Ons vernieuwde (september 2022) digitale leerlingvolgsysteem (LVS) is af en is gratis te downloaden. Hierbij willen wij graag onze kennis delen met de collega’s. Helaas mogen en kunnen wij geen ondersteuning bieden en geven geen garanties dat het Excel document werkt.

Wij hopen dat het bestand zorgvuldig gebruikt gaat worden (m.a.w. niet commercieel verhandeld gaat worden), inspirerend werkt (om nog betere manieren van volgen te ontwikkelen) en dat aanpassingen door derden ook weer gedeeld worden met ons en de rest van de wereld.

Wij wensen jullie veel plezier met het document en hopen dat meer leerlingen/ouders/scholen beter inzicht krijgen in de motorische ontwikkeling van de kinderen.

 

De handleiding van het LVS
Wij hebben ook een handleiding geschreven en is ook te downloaden.

Link naar YouTube video's afsluitonderdelen