Lelystad kenniscentrum talent

Mensen die veel bewegen hebben meer energie, minder overgewicht en betere (school)prestaties. Het is belangrijk om kinderen en jongeren te helpen bij het ontdekken en verder ontwikkelen van hun beweeg- en (top)sporttalenten, ieder op zijn/haar eigen beweegniveau. Sportbedrijf Lelystad, Welzijn Lelystad, de vakgroep Bewegingsonderwijs van Stichting SchOOL , SCPO, SKO, NOOR  en  GO kinderopvang hebben daarom de handen ineengeslagen in het Lelystad Kenniscentrum Talent (LKT). LKT is het beweegprogramma dat naschools wordt aangeboden, voor ieder kind en op ieder beweegniveau. 

Unieke Flevolandse aanpak
Naar voorbeeld en met medewerking van het Almere Kenniscentrum Talent (AKT) en de provincie Flevoland werkt het LKT waar mogelijk samen met andere sportorganisaties of -verenigingen. Het LKT werkt met een unieke Flevolandse aanpak die gericht is op het verbeteren  van de algehele beweegvaardigheid van kinderen en jongeren, zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen binnen de (on)georganiseerde breedtesport en/of topsport. Hierbij maakt het LKT gebruik van verschillende methoden en modellen waaronder het Athletics Skills Model (ASM). ASM is gericht op bewegen als basis voor een betere gezondheid en een betere sportieve prestatie op elk niveau. Met afwisseling en variatie in de programma’s wordt bewegen als leuk ervaren!

Gratis sport en beweegactiviteiten
Voor  diverse leeftijdsgroepen wil het LKT leuke en gratis sport- en beweegactiviteiten op verschillende niveaus aanbieden. Deze activiteiten vinden gedurende het hele schooljaar wekelijks plaats, met uitzondering van de schoolvakanties.

Inschrijven, hoe doe ik dat?

Kinderen die zich inschrijven voor een LKT activiteit, schrijven zich in voor een half jaar of tot wederopzegging. De kinderen krijgen via hun vakleerkracht:

 1. een papieren inschrijfformulier of,
 2. een digitaal inschrijfformulier.

Het digitale inschrijfformulier wordt via de mail of via de communicatielijn van school gedeeld. 

Bij de eerste les ontvangt elke deelnemer een gratis LKT T-shirt, dat gedragen wordt bij de LKT activiteiten. Als een kind zich inschrijft is het de bedoeling dat hij/zij iedere week komt. Mocht dat een keer niet lukken, dan meldt hij/zij zich netjes af bij de lesgever.

Als een deelnemer 2 keer niet is geweest zonder afmelding, dan kan hij/zij niet meer deelnemen en wordt het T-shirt weer ingeleverd. Kinderen van de wachtlijst krijgen dan de mogelijkheid om in te stromen. Indien gewenst kan het kind weer onderaan de wachtlijst worden gezet in overleg met de lesgever. 

De 5 gouden afspraken waarom en wat houden die in?

Om met veel plezier te bewegen in een groep hanteren we 5 gouden afspraken:

 1. Je bent een teamspeler: we doen het samen,
 2. Heb respect voor de ander: help elkaar,
 3. Ga zuinig met de spullen om: je mag er gebruik van maken,
 4. Toon inzet en belangstelling: wees betrokken bij wat je doet,
 5. Hou je aan de spelregels.

 

Hoe gaat uw organisatie om met de wet op AVG?

Als ouder geeft u bij het aanmelden voor de LKT activiteiten automatisch toestemming dat uw kind op onze website vertoond mag worden op de foto of video. Alle foto’s die worden vertoond op onze website worden alleen geplaatst wanneer kinderen op een normale manier op de foto of video staan. Daarnaast zullen wij alleen het materiaal gebruiken om de LKT activiteiten te promoten.

Mocht uw kind (naar uw mening) toch niet fijn op de foto staan dan kunt u dat altijd aangeven in het inschrijfformulier. 

Mocht u om goede redenen toch uw kind willen aanmelden en geen toestemming willen geven voor de foto’s op onze website, dan kunt u dat in overleg met de lesgever van de LKT activiteit overleggen. U kunt dan uw kind op een andere wijze aanmelden en de lesgever zal een aantekening maken zodat uw kind niet bij ons op de website zal worden geplaatst.

Kosten de lessen geld?

Voor  diverse leeftijdsgroepen wil het LKT leuke en gratis sport- en beweegactiviteiten op verschillende niveaus aanbieden.

Deelname aan elke LKT les is dus gratis.

Worden de LKT lessen in elke wijk aangeboden?

Nee, LKT lessen worden alleen in de volgende wijken aangeboden:

 1. Atolwijk
 2. Schepenwijk
 3. Waterwijk
 4. Zuiderzeewijk
Welke lessen worden allemaal aangeboden?

Voor elk niveau en leeftijdsgroep zijn verschillende lessen beschikbaar. Hieronder de  verschillende soorten lessen: 

Kleuters+
Is voor de jongste kinderen, groep 1 en 2. De gymleerkracht zorgt voor les met veel afwisseling, afgestemd op het jonge kind. We gaan op een speelse manier werken aan verschillende onderdelen, zoals balanceren, klimmen, springen, gooien, vangen, samenwerken, enzovoort.

Plezier in bewegen staat voorop! De groep bestaat uit maximaal 20 kinderen, waardoor er voldoende aandacht is voor elk kind. 

Gym+
Is voor kinderen uit de groepen 3 t/m 5. Deze extra gymles wordt aangeboden door een gymleerkracht. Het is een extra beweegmoment in de week voor kinderen die graag meer en beter willen bewegen.

Plezier in bewegen staat tijdens deze lessen voorop. 

Sport+
Is voor kinderen uit de groepen 6 t/m 8. Tijdens de lessen van Sport+ worden diverse sporten aangeboden. Om als mens een leven lang met plezier te bewegen, is een brede basis in bewegingsvaardigheden, van groot belang.

Een extra gratis beweegmoment na schooltijd,  verzorgd door professionals.  

KidsXtra
Is voor kinderen die door een (kleine) motorische achterstand niet goed mee kunnen komen in de gymlessen op school of op de sportvereniging. Soms zullen kinderen om een andere reden, bijvoorbeeld het vergroten van het zelfvertrouwen, deelnemen aan deze extra lessen bewegingsonderwijs.

Bij KidsXtra zullen we op een speelse manier gaan werken aan diverse vaardigheden, zoals balanceren, klimmen, springen, gooien, vangen, samenwerken, enzovoort. De les wordt verzorgd door een vakleerkracht bewegingsonderwijs (professional, HBO geschoold).

In kleine groepjes kan het kind op zijn of haar eigen niveau oefenen. Plezier in bewegen en succeservaringen opdoen spelen daarbij een belangrijke rol. De groep bestaat uit maximaal 10 kinderen, waardoor er voldoende aandacht is voor elk kind.

Als enige uitzondering kan u uw kind niet inschrijven voor deze activiteit. Kinderen die in aanmerking komen voor deze les, worden uitgenodigd door de gymleerkracht of groepsleerkracht van school.