Toelichting zaalrooster

Criteria/volgorde tijdstoewijzing gymuren:

 • 1,5 klokuur per gevormde groep 6-12 jarigen in het basisonderwijs.
 • 2,25 klokuur per gevormde groep in het speciaal basisonderwijs.
 • 2,25 klokuur per gevormde groep in het voortgezet speciaal onderwijs/ praktijkschool.
 • 1,5 klokuur per gevormde groep 4-6 jarigen indien er geen speellokaal aanwezig is.
 • Uren op verzoek van de scholen voor MRT en grotere aanstelling van de vakleerkracht.
 • Uren op verzoek van het voortgezet onderwijs.
 • Uren op verzoek van de scholen voor 4-6 jarigen waarbij er wel een speellokaal aanwezig is.
 • Uren voor andere activiteiten zoals keuzeprogramma’s en dergelijke.
   

Roostervolgorde:

 1. Vakleerkrachtenrooster: door de coördinator bewegingsonderwijs.
 2. Resterende uren bewegingsonderwijs, die niet door de vakleerkracht worden gegeven.
 3. Naschoolse bewegingsactiviteiten.
 4. Voortgezet onderwijs.
 5. Sportverenigingen.
   

Bijzonderheden: 

 • Indien er meerdere scholen van een zaal gebruik willen maken, vindt er met tussenkomst van de zaalcoördinator nader overleg plaats. De zaalcoördinator komt met een voorstel. Het rooster wordt zo efficiënt mogelijk ingedeeld (in verband met naschools beweegaanbod, schoonmaakafspraken, inroostering V.O. en nevengebruik door sportverenigingen).
 • In volledig bezette zalen leidt dit tot 8 lesuren van 45 minuten: 5 lesuren op de ochtend van 8.30 uur tot 12.15 uur en 3 lesuren op de middag (13.00 uur – 15.15 uur).  Indien om 13.15 uur begonnen wordt, worden het lessen van 40 minuten. De school zorgt zelf voor de compensatie voor de groepen die ingeroosterd zijn tot 12.15 uur en vanaf 13.00 uur.
 • Een andere mogelijkheid is in de ochtend 4 lessen van 50 minuten en in de middag 3 lessen van 40 minuten: belangrijk is er voor te zorgen dat een groep 1,5 uur gymles krijgt.
 • Voor de vakleerkrachten geldt dat een volledige dag bestaat uit 7 lessen van 45 minuten. Meer lesuren worden in de aanstelling van de vakleerkracht  meegenomen.

Planning gymzaalroosters

planning gymzaalroosters