Toelichting zaalrooster

Criteria/volgorde tijdstoewijzing gymuren:

 • 1,5 klokuur per gevormde groep 6-12 jarigen in het basisonderwijs.
 • 2,25 klokuur per gevormde groep in het speciaal basisonderwijs.
 • 2,25 klokuur per gevormde groep in het voortgezet speciaal onderwijs/ praktijkschool.
 • 1,5 klokuur per gevormde groep 4-6 jarigen indien er geen speellokaal aanwezig is.
 • Uren op verzoek van de scholen voor MRT en grotere aanstelling van de vakleerkracht.
 • Uren op verzoek van het voortgezet onderwijs.
 • Uren op verzoek van de scholen voor 4-6 jarigen waarbij er wel een speellokaal aanwezig is.
 • Uren voor andere activiteiten zoals keuzeprogramma’s en dergelijke.
   

Roostervolgorde:

 1. Vakleerkrachtenrooster: door de coördinator bewegingsonderwijs.
 2. Resterende uren bewegingsonderwijs, die niet door de vakleerkracht worden gegeven.
 3. Naschoolse bewegingsactiviteiten.
 4. Voortgezet onderwijs.
 5. Sportverenigingen.

Overzicht Zaalcoördinatoren:

Bijzonderheden: 

 • Indien er meerdere scholen van een zaal gebruik willen maken, vindt er met tussenkomst van de zaalcoördinator nader overleg plaats. De zaalcoördinator komt met een voorstel. Het rooster wordt zo efficiënt mogelijk ingedeeld (in verband met naschools beweegaanbod, schoonmaakafspraken, inroostering V.O. en nevengebruik door sportverenigingen).

Planning gymzaalroosters

procedure