Handbal event

Het handbaltoernooi is een toernooi waar alle scholen aan kunnen deelnemen. In samenwerking met de Handbalvereniging, het sportbedrijf Lelystad en met de Vakgroep bewegingsonderwijs Lelystad wordt er geprobeerd om een sportief en plezierig toernooi te organiseren.
Zo wordt er gekeken of er gespeeld kan worden met zachtere ballen. Worden teams met jongens en met meiden samengesteld. Worden doelen aangepast… en nog veel meer. Hierdoor ervaren meer kinderen meer plezier. De sport wordt aangepast aan de kinderen en niet andersom. Dat is een doel wat wij als vakgroep nastreven zodat meer kinderen kunnen en durven deelnemen. Het resultaat mag er wezen:

Wij hopen dat alle kinderen een super fijn en sportief toernooi zullen heben. Veel plezier toegewenst.