Voetbal event

Voetbal is een technische sport. Veel kinderen zitten met heel veel plezier op voetbal. Er zijn ook heel veel kinderen die niet op voetbal zitten maar wel graag willen voetballen. Wanneer er vanuit school wordt deelgenomen aan een toernooi, willen veel kinderen meedoen.

11 tegen 11 is voor veel kinderen die niet in verenigingsverband voetballen vaak te ingewikkeld en te onoverzichtelijk. Vandaar dat wij vanuit onderwijs hebben aangedrongen om niet alleen voor de meiden 7 tegen 7 voetbal aan te bieden, maar ook voor de jongens. .

Daarnaast vinden wij dat prestatie niet op nummer 1 moet staan. Plezier en lekker bewegen behoren op nummer 1 te staan. Presteren kan leuk en fijn zijn, maar staat voor het onderwijs, zeker wat betreft een schooltoernooi niet bovenaan. Sportief gedrag, respect voor je medespeler, tegenstander en scheidsrechter, samen zijn, samen bewegen en sporten is veel belangrijker binnen een onderwijssetting. De vakgroep is ervan overtuigd dat deze punten er voor zullen zorgen dat veel meer kinderen met meer plezier kunnen deelnemen aan het voetbaltoernooi.

Vakgroep bewegingsonderwijs
Er zijn een aantal vakleerkrachten binnen onze vakgroep in overleg gegaan met het Sportbedrijf Lelystad en de organiserende voetbalclub. Mede door de samenwerking is het 7 tegen 7 jongens voetbaltoernooi en het 7 tegen 7 gemengd voetbaltoernooi neergezet. Een andere verandering is dat het toernooi sneller afgelopen wat resulteert in een minder grote belasting op de scholen. Verder werd er vooral gelet op sportiviteit. Voordat de wedstrijd begint geven de teams elkaar een hand en wensten elkaar een fijne wedstrijd. Ook na de wedstrijd komen de teams bij elkaar en feliciteren de winnaars of bedanken voor de gespeelde wedstrijd. Alle teams spelen even veel, dus er worden geen teams uitgeschakeld!