Simone de Vries
Coördinator
Natascha Pruijs
Vakleerkracht ZML de Zevenster
Edo Oosting
Vakleerkracht SBO de Kei, OBS de Lepelaar en Assistent Coördinator
Petra Leijten
Vakleerkracht OBS de Sluis
Micha de Kromme
Vakleerkracht OBS de Tjalk
Sander van Brussel
OBS de Brink en OBS de Poolster
Jasper Broekman
Vakleerkracht OBS de Grunde en Assistent Coördinator
Jorn Brandsma
Vakleerkracht IKC Warande
Meester Berton
Vakleerkracht OBS de Finnjol
Monique Schuitema
Vakleerkracht OBS de Regenboog en CBS de Wingerd
Mark Weber
Vakleerkracht ODBS de Meander
Janna de Witte
Vakleerkracht Taalschool
Steven Koorneef
Vakleerkracht OBS de Boeier
Rémon Jansen
Vakleerkracht CBS Ichthus
Marlinde Memelink
Vakleerkracht OBS de Triangel en OBS de Tjotter
Martijn Campman
Vakleerkracht KBS de Kring
Remke Spoelstra
Vakleerkracht CBS 3-sprong, ODBS de Meander en Vrije School
Jeroen Meindertsma
Vakleerkracht OBS de Windroos en Expertiseteam Groepsdynamica
Julia van Lent
Vakleerkracht OBS de Driemaster, ZML de Zevenster en Expertiseteam PMT
Markus Vrolijk
Vakleerkracht CBS de Wingerd en PCBS de Schakel
Bram Kok
Vakleerkracht KBS de Laetare en OBS de Tjotter
Jasper van Breenen
Vakleerkracht OBS de Albatros
Annelieke Claessen
Vakleerkracht OBS de Optimist
Danny Pastoor
Vakleerkracht OBS de Lepelaar en KBS de Kring
Damian Zijlstra
Vakleerkracht KC het Mozaïek en CBS Driestromenland
Remco Jongman
Vakleerkracht KBS de Toermalijn en SBO de Vogelveste
Susanne Weijers
Vakleerkracht OBS de Vuurtoren
Zoë Leplaa
Vakleerkracht Taalschool
Marnick Pielage
Vakleerkracht CBS de Horizon en IKC 't Schrijverke