Missie en visie vakgroep bewegingsonderwijs

Missie:
Iedere leerling van 3-13 jaar optimaal  leren bewegen, zodat zij op basis van succeservaringen en plezier een bewuste keuze maken voor een passende, actieve en gezonde leefstijl.

Visie:
De vakgroep bewegingsonderwijs biedt bewegingsactiviteiten aan, in en om de school en in samenwerking met partners. Met als doel elke leerling de kans te geven zich zowel motorisch al sociaal te ontwikkelen in een veilig pedagogisch klimaat.

Wij doen dit vanuit een professionele insteek met bevoegde vakleerkrachten bewegingsonderwijs, die minimaal de opleiding, Academie voor Lichamelijke opvoeding hebben behaald. Daarnaast werken wij in goed ingerichte zalen, waar alle de leerlijnen voor het bewegingsonderwijs uitgebreid aangeboden kunnen worden, zodat alle kinderen met plezier kunnen deelnemen aan de gymles en zich motorisch optimaal kunnen ontwikkelen.