Gymles

  • Bewegingsonderwijslessen geven aan de groepen 1 t/m 8 van het basisonderwijs of speciaal basisonderwijs
  • Het voorbereiden en evalueren van de lessen bewegingsonderwijs
  • Verzorgen van het leerlingvolgsysteem / rapporten
  • Sportieve Brede School / Lelystad Kenniscentrum Talent (LKT)
  • Deskundigheidsbevordering
  • Het begeleiden van stagiaires tijdens de lessen bewegingsonderwijs
     

Bovenschools

Sportdagen: spelletjesdag, atletiek sportdag, survival sportdag, jumpsquare, volleytas

Kamp: Vlieland (2 kampen)

Schoolsportevents: voetbal, handbal, korfbal, zwemmen en dikke banden race.