Bewegen nu en later

Goede gymlessen

De vakgroep bewegingsonderwijs Lelystad bestaat uit 26 enthousiaste vakleerkrachten die op de verschillende (speciale) basisscholen aan het werk zijn. Met elkaar proberen wij voor alle kinderen een goed aanbod te creëren waar alle kinderen met veel plezier aan kunnen deelnemen. Naast de gymlessen organiseren wij gezamenlijk sportdagen, kampen, naschoolse activiteiten en schoolsporttoernooien. 

Continu leren

Als vakgroep zijn we nu met 28 vakleerkrachten. Binnen de vakgroep proberen wij samen zoveel mogelijk te organiseren. We organiseren sportdagen, kampen en schoolsportevenementen, maar ook studiedagen om met en van elkaar te leren. Dit doen we binnen Lelystad, maar ook bij landelijke studiedagen. 

Op deze manier blijven we leren en blijven we het vak verder ontwikkelen, zodat de vakleerkrachten binnen onze vakgroep, de gymles optimaal kunnen verzorgen voor de kinderen op hun scholen.  

Uitgaan van verschillen