• Gymles
  • Coöperatief aan de slag
  • Aansluiten bij de belevingswereld van het kind
  • Sportdagen en kampen
  • Plezier tijdens het bewegen

Bewegingsonderwijs Lelystad

 

Missie

Iedere leerling van 3-13 jaar optimaal  leren bewegen, zodat zij op basis van succeservaringen en plezier een bewuste keuze maken voor een passende, actieve en gezonde leefstijl.

Visie

De vakgroep bewegingsonderwijs biedt bewegingsactiviteiten aan, in en om de school en in samenwerking met partners. Met als doel elke leerling de kans te geven zich ontwikkelen in een veilig pedagogisch klimaat.

 

Extra aanvraag gymzaalgebruik:
klik hier