Korfbal event

Het korfbaltoernooi is een toernooi waar alle basisscholen aan kunnen deelnemen. In samenwerking met de korfbalvereniging, het sportbedrijf Lelystad en met de Vakgroep bewegingsonderwijs Lelystad wordt er geprobeerd om een sportief en plezierig toernooi te organiseren.
Zo wordt er bijvoorbeeld nu gespeeld met grotere korven (zogenaamde velgringen), worden afmetingen van het veld aangepast, spelregels hier en daar iets aangepast om het toegangelijker en aantrekkelijker te maken. Hierdoor ervaren meer kinderen meer plezier. De sport wordt aangepast aan de kinderen en niet andersom. Dat is een doel wat wij als vakgroep nastreven zodat meer kinderen kunnen en durven deelnemen. Het resultaat mag er wezen:
Elk jaar doen er rond de 800 kinderen aan mee. Dat is natuurlijk een fantastisch resultaat.

Wij vinden dat prestatie niet op nummer 1 moet staan. Plezier en lekker bewegen behoren op nummer 1 te staan. Presteren kan leuk en fijn zijn, maar staat voor het onderwijs, zeker wat betreft de schooltoernooien niet bovenaan. Sportief gedrag, respect voor je medespeler, tegenstander en scheidsrechter, samen zijn, samen bewegen en sporten is veel belangrijker binnen een onderwijssetting. De vakgroep is ervan overtuigd dat deze punten er voor zullen zorgen dat veel meer kinderen met meer plezier kunnen deelnemen aan het voetbaltoernooi.