Jumpsquare

Jumpsquare is een groot trampolinepark in Lelystad. Kinderen kunnen springen op diverse trampolines, trefbal spelen, trapeze zwaaien en nog veel meer. Een prachtige plek om heerlijk te bewegen. De entreeprijs is echter voor sommige mensen aan de hoge kant.
Daarom hebben wij als vakgroep, in samenwerking met Jumpsquare is er een subsidie aanvraag gedaan bij het sport- en vitaliteitsakkoord, zodat de PO scholen die dat willen voor een zeer gereduceerde prijs met alle kinderen naar Jumpsquare kunnen. Met de subsidie kunnen 1500 kinderen per jaar voor een periode van 3 jaar, van dit aanbod gebruik maken. 

Scholen die een vakleerkracht in dienst hebben vanuit de vakgroep kunnen gebruik maken van deze regeling. Hier is voor gekozen omdat er heel wat verantwoordelijkheden komen te liggen bij de vakleerkracht. Vanuit de vakgroep is er een draaiboek ontwikkeld waarbij een aantal afspraken naar voren komen. Het draaiboek zal door de vakleerkracht binnen de school worden gedeeld.

Hieronder in het kort een aantal belangrijke zaken waar aan gedacht moet worden:

 • De beschikbare dagen zijn dinsdag en donderdag. Voor grote scholen van 9 – 14 u en voor kleinere scholen van 12 – 14 u (of iets eerder). Per uur mogen maximaal 80 kinderen springen.
 • Aanvraag van de sportdag gaat via het vragenformulier die jaarlijks naar alle scholen wordt verstuurd.
 • Scholen betalen vooraf aan Stichting SchOOL.
 • De kosten voor komend schooljaar 2023-2024 zijn € 6,- per kind. Vanuit de subsidie ontvangt de school € 3,-, dus zullen de scholen dit jaar € 3,- per kind moeten betalen. De kosten van de sokken zijn hierbij verrekend. 
 • Wanneer er per jaar veel scholen zich aanmelden, meer dan 1500 leerlingen, dan zal er een wachtlijst gehanteerd worden. De scholen zullen hiervan op de hoogte worden gesteld.
 • Vakleerkracht en leerkrachten zijn aanwezig bij de trampolines om samen met de medewerkers van Jumpsquare te observeren en zo nodig leerlingen aan te spreken op hun gedrag.
 • Na afloop wordt er samen opgeruimd.
 • Tijdens deze dag is er geen horeca open. Kinderen kunnen dus niks kopen. Communiceer dit duidelijk vooraf aan de kinderen en ouders.
 • Eigen eten meenemen en nuttigen is niet toegestaan.
 • Eigen flesje met water mag wel! Ook wel zo gezond (dus geen pakjes sap, flesjes of blikjes frisdrank).
 • Fietsen worden gestald op de aangegeven plek, zie draaiboek.
 • Planning wordt gemaakt door de vakgroep en gedeeld door de vakleerkracht bewegingsonderwijs.
 • Alle kinderen krijgen sokken, denk wel aan een inventarisatielijst waarbij de schoenmaten zijn aangegeven, zie draaiboek.
 • Waiver dient vooraf te worden ondertekend. Jumpsquare ontwikkelt op dit moment een makkelijkere manier voor grote groepen. Zodra dit bekend is, worden de scholen z.s.m. op de hoogte gebracht.

Trampolinespringen is voor heel veel kinderen een super leuke activiteit en zullen zeer enthousiast zijn wanneer zij horen dat ze met school naar Jumpsquare mogen. We wensen jullie dan ook een hele leuke sportdag toe met heel veel springplezier! Geniet ervan!

Mochten kinderen het trampolinespringen zo leuk vinden, dan is er altijd de mogelijkheid om je aan te melden bij Jumpscool. Je gaat dan met de Jumpmasters allerlei verschillende tricks leren op een hele leuke manier. Voor ouders met een kleinere portemonnee, is er de mogelijkheid om gebruik te maken van het Jeugdsport- en cultuurfonds. Jumpsquare is hier ook bij aangesloten.