Watersportdag

Watersport en Lelystad horen steeds meer bij elkaar. Watersport is voor de gemeente een kernsport. Maar watersport krijgt in de gemeente pas echt betekenis als de jeugd in voldoende mate in de praktijk actief met watersport kennis kan maken. Gelijktijdig heeft de gemeente de doelstelling om jongeren te stimuleren om meer (buiten)schools te bewegen. De ambitie blijft om ook een nieuwe generatie jeugd uit Lelystad actief in contact te brengen met watersport. In samenwerking met lokale watersportaanbieders heeft de vakgroep Bewegingsonderwijs een programma ontwikkeld voor het basis- en voortgezet onderwijs met op de doelgroep afgestemde outdoor-watersportlessen. Hierbij wordt samengewerkt met o.a. de watersportvereniging het Bovenwater, Roeivereniging Pontos, Surfschool Paradiso en Sportservice Flevoland. De outdoor-watersportlessen worden deels gefinancierd door een eigen bijdrage van de scholen en de inzet vanuit de Vakgroep Bewegingsonderwijs en een bijdrage van Sportservice Flevoland vanuit hun provinciale opdracht. Er zijn echter geen middelen beschikbaar om de kosten van uitvoering van  de watersportlessen volledig te kunnen dekken. Voorgesteld wordt om voor de komende vier jaar een budget van 20.000 euro per jaar te reserveren ten behoeve van de uitvoering van outdoor watersportlessen bij maximaal 14 scholen in het primair en voortgezet onderwijs.  De coördinatie wordt belegd bij de Sportservice Flevoland in afstemming met de Vakgroep Bewegingsonderwijs.

De watersportdagen vinden plaats op locatie ’t Bovenwater in de periode mei-juni-juli en is gericht op leerlingen uit de groepen 7. Zij zullen een dagdeel actief besteden aan windsurfen en zeilen. Een dagdeel kan gevuld worden met 50 deelnemers. Om de planning zo compact mogelijk te houden wordt in overleg met de vakleerkrachten van de deelnemende scholen gekeken naar mogelijkheden tot koppeling. Een impressie van de watersportdag vindt u via deze link: http://watersportlely.nl/