Zaalgebruik

in de kring

Onderwijs:
Bijna alle gymzalen in Lelystad vallen onder de afdeling Gebouwenbeheer van de Gemeente Lelystad. De gemeentelijke gymzalen worden door veel verschillende partijen gebruikt. Onder schooltijd door het basis-, speciaal- of voortgezet onderwijs en daarna door sportstimulering, naschoolse opvang, sportverenigingen of particulieren.

Om het voor het onderwijs zo goed mogelijk te regelen, zijn zaalcoördinatoren aangesteld vanuit de gemeente. Deze coördinatoren zijn vakleerkrachten bewegingsonderwijs die minimaal 1 keer in de week in de gymzaal zijn om daar les te geven. De vakleerkrachten fungeren meteen als ogen en oren voor de gemeente en zijn bevoegd om alle schoolgebruikers van de zaal aan te spreken op het gebruik van de zaal. Sommige vakleerkrachten zijn verantwoordelijk voor meerdere zalen.

Naschools gebruik:
Voor het naschoolse gebruik is Sportbedrijf Lelystad het aanspreek punt en verantwoordelijk voor de verhuur en het correcte gebruik door de huurders. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van het Sportbedrijf Lelystad of telefonisch contact opnemen met de afdeling Verhuur (0320-285385).

Extra gymzaalgebruik, naast de reguliere gymlessen:
De school mag in bepaalde situaties de gymzaal buiten de schooltijden gebruiken. Omdat de gymzalen buiten de schooltijden worden verhuurd, is het belangrijk dat dit tijdig wordt aangevraagd. Op deze manier kunnen alle partijen op de hoogte worden gebracht en kan er voor de mogelijke zaalgebruikers een alternatief worden aangeboden.

De aanvraag wordt alleen via dit aanvraagformulier behandeld. Aanvraag minimaal 4 weken van te voren indienen! Voor vragen of extra informatie, kunt u contact opnemen met:

Jasper Broekman
j.broekman@stichtingschool.nl