Visie

Missiegymzaal 1-beweging

Iedere leerling van 3-13 jaar optimaal  leren bewegen, zodat zij op basis van succeservaringen en plezier een bewuste keuze maken voor een passende, actieve en gezonde leefstijl.

Visie

De vakgroep bewegingsonderwijs biedt bewegingsactiviteiten aan, in en om de school en in samenwerking met partners. Met als doel elke leerling de kans te geven zich ontwikkelen in een veilig pedagogisch klimaat.

.131022 strategisch plan

 

Waarden:

Waarden waarop ons gedrag / handelen is gebaseerd zijn:

Vertrouwen: we doen wat we beloven en verantwoorden ons open en eerlijk. “Trust but verify”.

 • Binnen de vakgroep creëren we een veilig werkklimaat door elkaar te mogen bevragen en naar elkaar te luisteren
 • Binnen de vakgroep maken we afspraken en komen ze na

Verbondenheid: we zorgen dat leerlingen, ouders, de directe omgeving van de school en medewerkers zich met elkaar verbinden en zich bij elkaar betrokken voelen.

 • Binnen de vakgroep vinden wij plezier een belangrijke waarde
 • Binnen de vakgroep zijn we een voorbeeld met ons gedrag voor kinderen, ouders, collega’s, partners en andere instanties

Vakmanschap: we eisen de hoogst mogelijke kwaliteit van onszelf. We zijn gericht op continue verbetering.

 • Binnen de vakgroep inspireren we elkaar door ervaringen te delen, waardoor iedereen zich kan ontwikkelen met inzet van de eigen kwaliteiten
 • Binnen de vakgroep zijn we verantwoordelijk voor onze gezamenlijke doeltstellingen

 

In een goede gymles zijn de volgende aspecten zichtbaar aanwezig:

 1. Veiligheid: zowel fysiek als pedagogisch
 2. Ieder kind kan leren: differentiatie
 3. Kinderen hebben zichtbaar plezier
 4. Er is ruimte om samen te werken
 5. Er is ruimte om zelfstandig te werken
 6. Er wordt intensief bewogen