Vacature

 

Geplaatst op 14 februari 2019

VAKLEERKRACHT BEWEGINGSONDERWIJS (ca 0,6 FTE)
Islamitische basisschool Al Ihsaan

Het betreft een vacature ter vervanging van ziekte, bij formatieruimte is er kans op verlenging
Inschaling in L10, conform de CAO PO

WIL JIJ: Werken in de enthousiaste Vakgroep Bewegingsonderwijs Lelystad?
De vakgroep Lelystad bestaat momenteel uit 22 personen die werkzaam zijn binnen het (speciaal) basisonderwijs. Wij werken vanuit een gezamenlijke visie die o.a. heeft geresulteerd in een moderne zaalinrichting, een werkboek bewegingsonderwijs, een centrale lessenplanning, een leerlingvolgsysteem en een gezamenlijke aanpak van sportdagen en schoolkampen.
Tevens werken wij samen met verschillende sportaanbieders in Lelystad in het kader van de School in Verbinding/ Brede school.
De vakleerkrachten bedienen verschillende schoolbesturen die in Lelystad gevestigd zijn, vanuit een dienstverband bij Stichting SchOOL.
Verder bieden wij collegialiteit, begeleiding, ondersteuning en gezelligheid.

De vacature kan per direct ingaan

  •  3 dagen: maandag, woensdag en donderdag
  • De lessen vinden plaats in de gymzaal en het speellokaal van Atol Plaza
  • Basisschool Al Ihsaan is een Nederlandse school op Islamitische grondslag. De school staat open voor alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, mits de identiteit van de school gerespecteerd wordt. De school telt ongeveer 210 leerlingen. De leerlingen komen voornamelijk uit Lelystad, een enkeling woont buiten Lelystad.

Wij zoeken een collega in het bezit van HBO-ALO, die:

  • kindgericht bewegingsonderwijs wil verzorgen,
  • in samenwerking met verschillende sportaanbieders wil komen tot een passend beweegaanbod voor alle kinderen,
  • binnen de school het complete beweegaanbod wil uitdragen, zowel richting team, kinderen als ouders,
  • enthousiast wil participeren binnen de overlegstructuur van de vakgroep en de beweegteams,
  • graag wil werken in goed ingerichte gymzalen, waarvoor de vakgroep mede verantwoordelijk is,
  • veel ervaring in het (speciaal) basisonderwijs is een pré.

Sollicitatie per mail:
s.devries@stichtingschool.nl
Informatie algemeen:
Simone de Vries: coördinator bewegingsonderwijs
06-43476918 of 0320-767709
Te bereiken op: maandag tot en met donderdag

Informatie over de school:
Website Al Ihsaan
Anton van der Wilt: directeur Al Ihsaan
06-15873914 of 0320-213849

Informatie over de vakgroep bewegingsonderwijs:
Website: bewegingsonderwijslelystad.nl
Een proefles en gesprek maken deel uit van de procedure, hierover ontvangt u voor 6 maart bericht.