Vacature

 

 

 

 

 

Informatie over de vakgroep bewegingsonderwijs:  

Website: bewegingsonderwijslelystad.nl 

Informatie over de scholen:  

Website: OBS de Lepelaar: https://www.obsdelepelaar.nl/ 

Website: OBS de Optimist: https://www.obs-deoptimist.nl/ 

Website: SKO de Kring: https://www.dekring.net/ 

Website: SCPO kindcentrum Mozaïek: https://www.hetmozaiek-lelystad.nl/