Stage

Stage lopen bij de vakgroep bewegingsonderwijs Lelystad

De vakgroep biedt allerlei stageplaatsen aan binnen het bewegingsonderwijs, de Sportieve Brede school activiteiten en de sportdagen. Naast studenten van de Academies Lichamelijke Opvoeding bieden we ook plek
voor de leerlingen van het Voortgezet Onderwijs, de sportklas van de cluster 4 school de Anger en de MBO opleidingen (ROC en CIOS).

Onze contactpersoon voor de stages is Edo Oosting

Er is een stageboek ontwikkeld voor de opleidingen en de studenten, onder welke voorwaarden er stage gelopen kan worden. Ook hier wordt gezocht naar samenwerking met het Sportbedrijf.

 

 > Download ons Stageboek Lelystad