Activiteiten

Verzorgen van de lessen bewegingsonderwijs

  • Bewegingsonderwijslessen geven aan de groepen 1 t/m 8 van het basisonderwijs of speciaal basisonderwijs
  • Het voorbereiden en evalueren van de lessen bewegingsonderwijs
  • Verzorgen van het leerlingvolgsysteem / rapporten
  • Sportieve Brede School / Lelystad Kenniscentrum Talent (LKT)
  • Deskundigheidsbevordering
  • Het begeleiden van stagiaires tijdens de lessen bewegingsonderwijs

 

Bovenschools organiseren van sportdagen en kampen

  • Sportdagen: spelletjesdag, atletiek sportdag, survival sportdag
  • Kamp: Vlieland (2 kampen)
  • Schoolsporttoernooien: voetbal, handbal, korfbal en basketbal

 

zaal