The Daily Mile

Veel kinderen in Nederland bewegen te weinig en voldoen niet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) (sporten en bewegen in cijfers, 2020). Dit kan vervelende gevolgen hebben voor de gezondheid op de lange termijn, maar kan ook invloed hebben op de actieve en gezonde leefstijl. Wanneer kinderen namelijk op jonge leeftijd met plezier bewegen, zullen zij hoogst waarschijnlijk sneller kiezen voor een actieve en gezonde leefstijl op latere leeftijd. Om op school meer te bewegen, is de Daily Mile een makkelijke en toegankelijke interventie. De Daily Mile is bijvoorbeeld één van de campagnes van JOGG (gezonde jeugd, gezonde toekomst). 

Kinderen en bewegingsarmoede
Veel kinderen voldoen helaas niet aan de NNGB. Hierdoor kunnen gezondheidsproblemen ontstaan. Weinig bewegen en een ongezonde leefstijl staan vaak in verband met elkaar. Hierdoor is de kans op obesitas (overgewicht) en diabetes op jonge leeftijd een stuk groter. Uit onderzoek blijkt dat mensen die veel zitten (sedentair gedrag) een verhoogd risico op diabetes type 2 hebben van maar liefst 22%  (Diabetes fonds, 2017). Wanneer je zit, gebruik je namelijk niet of nauwelijks je spieren. Hierdoor worden suikers en vetten veel minder goed opgenomen door je lichaam dan wanneer je wel voldoende beweegt.

Helaas is de Nederlandse jeugd kampioen in zitten. De categorie 4 tot 11 jaar zit dagelijks gemiddeld 7,3 uur (Daibetes fonds, 2017)

Op school
Kinderen zitten ook veel op school. Uit steeds meer onderzoek blijkt dat kinderen die meer bewegen zich prettiger voelen en zich beter kunnen concentreren op school (Stegeman, 2007). Meer goede en kwalitatieve gymlessen en meer bewegen tijdens schooltijd zouden kunnen bijdragen tot minder sedentair gedrag (zitten of liggen) bij kinderen, omdat kinderen een behoorlijke tijd op school doorbrengen.

Daily Mile als interventie
De Daily Mile is van oorsprong een Schots initiatief (The Daily Mile). Het is een zeer simpele interventie waarbij kinderen elke dag 15 minuten rennen of lopen. Doordat de interventie zo simpel is en de opbrengsten groot zijn, implementeren steeds meer scholen de Daily Mile (Brustio et al, 2019, Chesham et al, 2018).
Doordat er dagelijks 15 minuten wordt bewogen, kunnen kinderen zich beter concentreren, gaat de conditie omhoog en zitten kinderen beter in hun vel. Daarnaast kan elk kind meedoen ongeacht de persoonlijke situatie en zijn de gezondheidseffecten van deze 15 minuten rennen per dag merkbaar voor de rest van het leven. Dit zijn de resultaten van recentelijke effectenstudie uitgevoerd door het Mullier instituut (De Jonge et al, 2020). Genoeg redenen om als school snel te starten met de Daily Mile. Om nog meer overtuigd te worden van de effecten van de Daily Mile is er ook een overzichtelijke factsheet gemaakt met alle resultaten op een rijtje.

Wanneer de school zich aansluit bij de JOGG gezonde jeugd, gezonde toekomst, zal de Daily Mile automatisch als campagne worden aangeboden. Voor meer informatie over JOGG kunt u kijken op deze pagina. 

De Daily Mile is een mooi initiatief, maar om te kunnen voldoen aan de NNGB zal er meer moeten worden bewogen. Al met al, alle beetjes helpen en lekker rennen met elkaar levert ook nog eens veel plezier op!

 

Op basisschool de Finnjoll is Erben Wennemars (JOGG-ambassadeur Daily Mile) langs gekomen om de campagnes “Drink water” en “de Daily Mile” te openen. Leuk om ook even te lezen wat zij allemaal gedaan hebben.

Geraadpleegde literatuur:

Brustio, P. R., Mulasso, A., Marasso, D., Ruffa, C., Ballatore, A., Moisè, P., … & Boccia, G. (2019). The daily mile: 15 minutes running improves the physical fitness of italian primary school children. International Journal of Environmental Research and Public Health16(20), 3921.

Beweeggedrag NNGB

Chesham, R. A., Booth, J. N., Sweeney, E. L., Ryde, G. C., Gorely, T., Brooks, N. E., & Moran, C. N. (2018). The Daily Mile makes primary school children more active, less sedentary and improves their fitness and body composition: a quasi-experimental pilot study. BMC medicine16(1), 1-13.

De Jonge, M., Slot-Heijs, J. J., Prins, R. G., & Singh, A. S. (2020). The Effect of The Daily Mile on Primary School Children’s Aerobic Fitness Levels After 12 Weeks: A Controlled Trial. International Journal of Environmental Research and Public Health17(7), 2198.

Stegeman, H. (2007). Effecten van sport en bewegen op school. Een literatuuronderzoek naar de relatie van fysieke activiteit met de cognitieve, affectieve en sociale ontwikkeling.’s-Hertogenbosch: Mulier Instituut.

The daily mile