Studiedag PO/VO/SBO/VSO 20 maart 2018 vakleerkrachten bewegingsonderwijs en docenten LO

Voor het eerst in de geschiedenis van het bewegingsonderwijs in Lelystad gaan de vakleerkrachten bewegingsonderwijs/docenten lichamelijke opvoeding van het Primair-, Voortgezet- én Speciaal onderwijs een gezamenlijke studiedag beleven.

Het doel van de dag is om, naast het elkaar leren kennen en te onderzoeken wat de verschillende onderwijsvelden voor elkaar kunnen betekenen, een start te maken met een gezamenlijke aanpak die zorgt voor een “zachte landing” van de kinderen van groep 8 in de eerste klas van het Voortgezet Onderwijs.

 


Wanneer je kiest om gymleraar te worden, ga je naar de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO). Hier word je opgeleid tot een all-round bewegingsdocent, die bij iedere onderwijsinstelling aan de slag kan.
Ondanks deze gezamenlijke basis is in de praktijk weinig tot geen contact tussen de collega’s van de verschillende onderwijs typen. Om binnen het bewegingsonderwijs een doorlopende leerlijn te ontwikkelen is onderling overleg noodzakelijk. De bedoeling van deze studiedag is om een gezamenlijke start te maken met het thema “een zachte landing voor kinderen van groep 8 in de 1e klas van het O”.

De studiedag is mede georganiseerd (en zal ook worden begeleid) door de KVLO (Koninklijke Vereniging Lichamelijke Opvoeding). Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont zal de dag openen en ons meenemen in de betekenis van faseovergangen voor kinderen, specifiek rond die op en tussen scholen. Wij bieden de mogelijkheid aan onderwijscollega’s en andere partners om bij het inspiratiemoment van Steven Pont aanwezig te zijn. Voor het complete programma, klik hier.


Ondertussen heeft de studiedag al plaatsgevonden. Het was een hele fijne en leerzame dag, vol met mooie ervaringen, humor, beweging en het uitwisselen van goede les ideeën. Wat ons betreft volgend jaar weer! Hieronder een korte impressie van de dag, gemaakt door een leerling van de SGL, Finn van den IJssel van Studio FJ.

Simone, Joerik, Mike, Arjen en Leon