Scholen in verbinding

Lelystad heeft als gemeente veel Brede Scholen. De Brede Scholen zijn ingedeeld vanuit het wijkgericht werken. De scholen die binnen Lelystad een Brede School zijn en daarbij gericht een keuze hebben gemaakt richting de actieve leefstijl, werken samen in beweegteams. Een aantal scholen voor speciaal onderwijs werken ook samen. Deze scholen bevinden zich niet allemaal in dezelfde wijk, daarom doen zij dit buiten het wijkgerichte om.

Het project Brede School wordt omgezet in “School In Verbinding”.

Vanaf 2014 willen meer scholen zich gaan inzetten voor samenwerking met partners in en om de school. Vanuit het Project “School In Verbinding” (SIV) bepalen scholen zelf de inhoud en de richting van het naschoolse aanbod.

Hieronder de wijken:

Brede school Lelystad