Jeugdsportfonds

Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Alle kinderen moeten kunnen sporten!


Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien ruim 378.000 kinderen (bron: SCP armoedesignalement 2014) op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum, dat is maar liefst 1 op de 9 kinderen. Zo’n 150.000 kinderen uit deze groep kunnen nergens aan meedoen. Daardoor lopen deze kinderen allerlei kansen mis die voor andere leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Sport helpt een kind om zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de hele samenleving. In 2017 heeft het Jeugdsportfonds 60.103 kinderen een sportkans geboden. Door te sporten komen kinderen in contact met andere kinderen en leren zo spelenderwijs, in een nieuwe sociale omgeving, andere regels en omgangsvormen.

Investeren in sporten voor kinderen betekent voor hen een grotere kans op een goede toekomst en verkleint de kans om buiten de boot vallen. Er zijn 19 stedelijke en 12 provinciale jeugdsportfondsen in Nederland. Het Jeugdsportfonds werkt samen met 220 gemeenten.

Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie en/of de sportattributen voor kinderen uit gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder het sociaal minimum. Bekijk per onderwerp wat je kan doen om een aanvraag / aanvragen te krijgen.

Of u in aanmerking komt voor Jeugdsportfonds, kunt op navragen op school.

Het is niet meer nodig om bij de gemeente persoonlijke informatie af te geven.

Als u in aanmerking komt, zal het geld rechtstreeks naar de vereniging gaan.

Voor meer informatie:

Jeugdfonds sport en cultuur