De vakgroep

131022 foto vergadering

Vakgroep / professionele leerkring

De vakgroep is een groep van verschillende mensen met verschillende kwaliteiten. Door met elkaar te vergaderen, gezamenlijk deel te nemen aan studiedagen en gebruik te maken van elkaars kracht, zijn wij constant in ontwikkeling. De vakleerkrachten werken vanuit Stichting SchOOL.

Alle vakleerkrachten bewegingsonderwijs binnen Stichting SchOOL (binnen de vakgroep)  zijn 1e graads bevoegd. Zij hebben allemaal minimaal de Academie Lichamelijke Opvoeding (ALO) afgrond. Beginnende vakleerkrachten worden door meer ervaren collega’s begeleid. De ervaren vakleerkrachten delen opgedane kennis vanuit de praktijk of vanuit individuele gevolgde bewegingsgerelateerde cursussen. Verder hebben alle vakleerkrachten een geldig EHBO diploma (alle herhalingscursussen worden vanuit de vakgroep georganiseerd).

 

Geschiedenis

windroos_06 kopieDe vakgroep binnen Lelystad is een groep vakleerkrachten die uitgegroeid is tot 27 vakleerkrachten dit schooljaar 2021-2022. Rond 1980 zijn een aantal vakleerkrachten gestart binnen het openbare basisonderwijs in Lelystad. Onder het motto “Samen kun je meer dan alleen” is de vakgroep ontstaan. Vanuit het onderwijs werd dit initiatief ondersteund in de vorm van tijd. De vakleerkrachten mochten een x aantal van hun werkuren (buiten schooltijden om) inzetten voor de “nieuwe” vakgroep.

De vakgroep heeft zich destijds eerst druk gemaakt over de onderwijs visie. Alle vakleerkrachten streefden naar een gelijke aanpak en planning, om de inhoud en kwaliteit te kunnen waarborgen binnen de lessen bewegingsonderwijs. Daarvoor waren goed ingericht gymzalen nodig en werd er in samenwerking met de Gemeente Lelystad gekeken naar een standaard inrichting in de gymzalen passend bij kwalitatief goed bewegingsonderwijs i.c.m. het sporten in de vrije tijd. Daarna kwam het idee om gezamenlijk sportdagen en kampen te ontwikkelen. Dit zijn activiteiten die jaarlijks terugkomen op elke school. De materialen werden destijds door elke school apart gekocht en de organisatie werd op elke school apart ontwikkeld. De vakgroep organiseert tot heden 3 verschillende sportdagen en 1 kamp op Vlieland. Scholen hoeven zich alleen maar in te schrijven. De scholen kunnen de draaiboeken downloaden en de materialen liggen klaar. Dit scheelt een deelnemende school een hoop tijd en de activiteiten zijn door de gezamenlijkheid groter en leuker.

Huidige speerpunten zijn:

  • Meer samenwerken met partners, in en om de school.
  • De actieve en gezonde leefstijl.

 

Vragen?

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit verhaal, kunt u contact opnemen met onze coördinator Bewegingsonderwijs: S. de Vries