Bewegingsonderwijs

boeier_07
Kerndoelen bewegingsonderwijs (primair onderwijs)

De algemene kerndoelen vanuit de overheid voor het bewegingsonderwijs zijn de basis voor het bewegingsonderwijs voor alle scholen in Nederland. Zie hieronder:

kerndoelen bewegingsonderwijs

bron: SLO.nl

Binnen Lelystad vertalen wij deze kerndoelen in deze missie en visie:

Missiegymzaal 1-beweging

Ieder kind van 3-13 jaar optimaal  leren bewegen, zodat ieder kind op basis van succeservaringen en plezier een bewuste keuze maakt voor een passende, actieve en gezonde leefstijl.

Visie

Streeft ernaar om bewegingsactiviteiten aan te bieden voor elk kind: in en om de school en in samenwerking met partners. Met als doel elk kind de kans te geven zich te ontwikkelen

131022 strategisch plan 2

 

De missie en de visie van de vakgroep bewegingsonderwijs Lelystad voeren wij uit met leerkrachten die gespecialiseerd zijn in het bewegingsonderwijs. Ook wel: ‘vakleerkrachten bewegingsonderwijs’.

Deze vakleerkrachten zijn verantwoordelijk op de scholen voor de volgende zaken:

  • De gymlessen
  • Veilige en optimaal ingerichte gymzalen
  • De organisatie en uitvoering van sportdagen en kampen
  • Sporttoernooien
  • Invulling sportieve Brede School (LKT = Lelystad Kenniscentrum Talent)