KidsXtra (op uitnodiging)

Om als mens een leven lang met plezier te bewegen, is een brede basis in bewegingsvaardigheden, van groot belang. Sommige kinderen hebben wat langer de tijd nodig om zich bepaalde vaardigheden eigen te maken. Daarnaast zullen kinderen met een motorische achterstand, deze achterstand niet spontaan inlopen en zal dat een negatief effect hebben op een actieve leefstijl (Field & Temple, 2017). Kinderen die geen motorische achterstanden hebben, zullen sneller samen met hun klasgenoten gaan bewegen. Dit heeft onder andere belangrijke effecten op de psychosociale gezondheid (Jonge, Singh & Lucassen, 2020). KidsXtra is een extra gratis beweegmoment na schooltijd, in een kleine groep, waar aandacht is voor deze achterstand op motoriek, verzorgd door professionals.

KidsXtra is voor kinderen die door een (kleine) motorische achterstand niet goed mee kunnen komen in de gymlessen op school of op de sportvereniging. Soms zullen kinderen om een andere reden, bijvoorbeeld het vergroten van het zelfvertrouwen, deelnemen aan deze extra lessen bewegingsonderwijs. Bij KidsXtra zullen we op een speelse manier gaan werken aan diverse vaardigheden, zoals balanceren, klimmen, springen, gooien, vangen, samenwerken, enzovoort. De les wordt verzorgd door een vakleerkracht bewegingsonderwijs (professional, HBO geschoold). In kleine groepjes kan het kind op zijn of haar eigen niveau oefenen. Plezier in bewegen en succeservaringen opdoen spelen daarbij een belangrijke rol. De groep bestaat uit maximaal 10 kinderen, waardoor er voldoende aandacht is voor elk kind.

 

Kinderen die in aanmerking komen voor KidsXtra krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging van de gymleerkracht of groepsleerkracht.

 


Kinderen die in aanmerking komen voor KidsXtra, krijgen van de gymleerkracht of groepsleerkracht een inschrijfformulier mee. Inschrijven kan:

  • via de QR-code,
  • via het inschrijfformulier dat ingeleverd kan worden bij de gymleerkracht of groepsleerkracht.

 

Bij deelname aan de lessen ontvangt ieder kind een gratis T-shirt van het LKT. Dit T-shirt mag het kind behouden als hij/zij minimaal een half jaar deelneemt. Indien het kind tussentijds stopt met de lessen, zal het T-shirt ingeleverd moeten worden.

Meer informatie hierover kunt u vragen bij de gymleerkracht die deze lessen verzorgd.

 

Voor meer wetenschappelijke onderbouwing verwijs ik u naar een rapport van het Mulier instituut:

Extra ondersteuning voor motorische ontwikkeling op de basisschool