Lelystad Kenniscentrum Talent

 

Mensen die veel bewegen hebben meer energie, minder overgewicht en betere (school)prestaties. Het is belangrijk om kinderen en jongeren te helpen bij het ontdekken en verder ontwikkelen van hun beweeg- en (top)sporttalenten, ieder op zijn/haar eigen beweegniveau. Sportbedrijf Lelystad, Welzijn Lelystad, de vakgroep Bewegingsonderwijs van Stichting SchOOL , SCPO, SKO, NOOR  en  GO kinderopvang hebben daarom de handen ineengeslagen in het Lelystad Kenniscentrum Talent (LKT). Na de succesvolle pilot in de Waterwijk, wordt begin april 2018 ook begonnen in de Atol- en Zuiderzeewijk.

Unieke Flevolandse aanpak

Naar voorbeeld en met medewerking van het Almere Kenniscentrum Talent (AKT) en de provincie Flevoland werkt het LKT waar mogelijk samen met andere sportorganisaties of -verenigingen. Het LKT werkt met een unieke Flevolandse aanpak die gericht is op het verbeteren  van de algehele beweegvaardigheid van kinderen en jongeren, zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen binnen de (on)georganiseerde breedtesport en/of topsport. Hierbij maakt het LKT gebruik van verschillende methoden en modellen waaronder het Athletics Skills Model (ASM). ASM is gericht op bewegen als basis voor een betere gezondheid en een betere sportieve prestatie op elk niveau. Met afwisseling en variatie in de programma’s wordt bewegen als leuk ervaren!

 


Gratis sport en beweegactiviteiten

Voor diverse leeftijdsgroepen wil het LKT leuke en gratis sport- en beweegactiviteiten op verschillende niveaus aanbieden. Het aanbod in de Atol- en Zuiderzeewijk start begin april 2018 en loopt door tot de zomervakantie. De activiteiten zijn voor de leerlingen van OBS de Optimist, Al Ihsaan, PCB Ichthus, KO Laetare en OBS de Vuurtoren. In de Waterwijk zijn OBS de Poolster, OBS de Brink en PCB Driestromenland al sinds de zomervakantie aan de slag.

Kijk per wijk voor ons aanbod!


Belangrijke informatie bij inschrijving

Kinderen die zich inschrijven voor een LKT activiteit, schrijven zich in voor een half jaar of tot wederopzegging. Zij ontvangen bij de eerste les een gratis LKT T-shirt, dat gedragen wordt bij de LKT activiteiten. Als een kind zich inschrijft is het de bedoeling dat hij/zij iedere week komt. Mocht dat een keer niet lukken, dan meldt hij/zij zich netjes af bij de lesgever. Als het kind 2 keer niet is geweest zonder afmelding, dan kan hij/zij niet meer komen en levert het T-shirt weer in. Kinderen van de wachtlijst krijgen dan de mogelijkheid om in te stromen. Indien gewenst kan het kind weer onderaan de wachtlijst worden gezet.

Om met veel plezier te bewegen hanteren we 5 gouden afspraken

  • Je bent een teamspeler: we doen het samen.
  • Heb respect voor de ander: help elkaar.
  • Ga zuinig met de spullen om: je mag er gebruik van maken.
  • Toon inzet en belangstelling: wees betrokken bij wat je doet.
  • Hou je aan de spelregels.

De LKT leerkracht zorgt voor goede lessen en onderhoudt contact met de ouders.


Om een idee te krijgen van de activiteiten, kun je het promotiefilmpje uit Almere bekijken!


Contact

Heeft u nog vragen over de activiteiten neem dan contact op met uw vakleerkracht bewegingsonderwijs. Wilt u meer weten over het Lelystad Kenniscentrum Talent neem dan contact op via dit formulier.