Lelystad Kenniscentrum Talent

Mensen die veel bewegen hebben meer energie, minder overgewicht en betere (school)prestaties. Het is belangrijk om kinderen en jongeren te helpen bij het ontdekken en verder ontwikkelen van hun beweeg- en (top)sporttalenten, ieder op zijn/haar eigen beweegniveau. Sportbedrijf Lelystad, Welzijn Lelystad, de vakgroep Bewegingsonderwijs van Stichting SchOOL , SCPO, SKO, NOOR  en  GO kinderopvang hebben daarom de handen ineengeslagen in het Lelystad Kenniscentrum Talent (LKT). Na de succesvolle start in de Waterwijk, Atolwijk en Zuiderzeewijk is de Schepenwijk de volgende wijk waarin LKT aangeboden wordt. LKT is het beweegprogramma dat naschools wordt aangeboden, voor ieder kind en op ieder beweegniveau. 

Unieke Flevolandse aanpak

Naar voorbeeld en met medewerking van het Almere Kenniscentrum Talent (AKT) en de provincie Flevoland werkt het LKT waar mogelijk samen met andere sportorganisaties of -verenigingen. Het LKT werkt met een unieke Flevolandse aanpak die gericht is op het verbeteren  van de algehele beweegvaardigheid van kinderen en jongeren, zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen binnen de (on)georganiseerde breedtesport en/of topsport. Hierbij maakt het LKT gebruik van verschillende methoden en modellen waaronder het Athletics Skills Model (ASM). ASM is gericht op bewegen als basis voor een betere gezondheid en een betere sportieve prestatie op elk niveau. Met afwisseling en variatie in de programma’s wordt bewegen als leuk ervaren!


Gratis sport en beweegactiviteiten

Voor  diverse leeftijdsgroepen biedt het LKT leuke en gratis sport- en beweegactiviteiten op verschillende niveaus aanbieden. 

Kijk per wijk voor ons aanbod!


Belangrijke informatie bij inschrijving

Kinderen die zich inschrijven voor een LKT activiteit, schrijven zich in voor een half jaar of tot wederopzegging. Zij ontvangen bij de eerste les een gratis LKT T-shirt, dat gedragen wordt bij de LKT activiteiten. Als een kind zich inschrijft is het de bedoeling dat hij/zij iedere week komt. Mocht dat een keer niet lukken, dan meldt hij/zij zich netjes af bij de lesgever. Als het kind 2 keer niet is geweest zonder afmelding, dan kan hij/zij niet meer komen en levert het T-shirt weer in. Kinderen van de wachtlijst krijgen dan de mogelijkheid om in te stromen. Indien gewenst kan het kind weer onderaan de wachtlijst worden gezet.

Om met veel plezier te bewegen hanteren we 5 gouden afspraken

  • Je bent een teamspeler: we doen het samen.
  • Heb respect voor de ander: help elkaar.
  • Ga zuinig met de spullen om: je mag er gebruik van maken.
  • Toon inzet en belangstelling: wees betrokken bij wat je doet.
  • Hou je aan de spelregels.

De LKT leerkracht zorgt voor goede lessen en onderhoudt contact met de ouders.


AVG

Als ouder geeft u bij het aanmelden voor de LKT activiteiten automatisch toestemming dat uw kind op onze website vertoond mag worden op de foto of video. Alle foto’s die worden vertoond op onze website worden alleen geplaatst wanneer kinderen op een normale manier op de foto of video staan. Daarnaast zullen wij alleen het materiaal gebruiken om de LKT activiteiten te promoten.

Mocht uw kind (naar uw mening) toch niet fijn op de foto staan dan kunt u dat altijd aangeven bij:

Jasper Broekman of Leon van der Veen

Zij zorgen ervoor dat uw kind z.s.m. van de website wordt verwijderd.

Mocht u om goede redenen toch uw kind willen aanmelden en geen toestemming willen geven voor de foto’s op onze website, dan kunt u dat in overleg met de lesgever van de LKT activiteit overleggen. U kunt dan uw kind op een andere wijze aanmelden en de lesgever zal een aantekening maken zodat uw kind niet bij ons op de website zal worden geplaatst.


Om een idee te krijgen van het LKT en de activiteiten, kunt u onderstaande filmpjes bekijken;


Contact

Heeft u nog vragen over de activiteiten neem dan contact op met uw vakleerkracht bewegingsonderwijs. Wilt u meer weten over het Lelystad Kenniscentrum Talent neem dan contact op via dit formulier.