Digitale Leerlingvolgsysteem

Het LVS downloaden

Ons vernieuwde (september 2020) digitale leerlingvolgsysteem (LVS) is af en is gratis te downloaden. Hierbij willen wij graag onze kennis delen met de collega’s. Helaas mogen en kunnen wij geen ondersteuning bieden en geven geen garanties dat het Excel document werkt.

Wij hopen dat het bestand zorgvuldig gebruikt gaat worden (m.a.w. niet commercieel verhandeld gaat worden), inspirerend werkt (om nog betere manieren van volgen te ontwikkelen) en dat aanpassingen door derden ook weer gedeeld worden met ons en de rest van de wereld.

Wij wensen jullie veel plezier met het document en hopen dat meer leerlingen/ouders/scholen beter inzicht krijgen in de motorische ontwikkeling van de kinderen.

 

De handleiding van het LVS
Wij hebben ook een handleiding geschreven en is ook te downloaden.

 

De presentatie
De presentatie van de Studiedag “Beleef het in beweging” op de Calo is hier te downloaden. De presentatie geeft in een vogelvlucht aan wat wie wij zijn als organisatie en wat ons proces is geweest om het LVS te ontwikkelen zoals het nu is. Ook wij gaan dit jaar met een grotere groep vakleerkrachten aan het werk met dit nieuwe LVS. Aan de hand van de ervaringen van de collega’s zullen er zeker ook weer aanpassingen volgen. Het mooie van dit systeem is, is dat het zeer flexibel is en compleet naar eigen inzicht aan te passen of te veranderen.