JOGG “gezonde jeugd, gezonde toekomst”

Stel je eens voor dat iedereen letterlijk en figuurlijk lekker in zijn vel zit. Dat is wat JOGG, gezonde jeugd, gezonde toekomst wil bereiken. Sinds 2018 is Lelystad een JOGG gemeente. Onder aanvoering van een JOGG regisseur zetten partijen zich met elkaar in voor een gezonde omgeving voor jongeren. Dagelijks bewegen, gezond eten, veel water drinken (i.p.v. suikerhoudende drankjes) en voldoende slapen wordt met JOGG de norm voor jongeren. 

Vanuit de GGD is een JOGG regisseur aangesteld, Marleen Tibbe, met als doel om in de verschillende wijken in Lelystad samen met partners werk te maken van een gezonde leefstijl. Bestaande activiteiten worden verbreed, versterkt en gebundeld , zodat het effect voor een gezonde leefstijl voor de jeugd in hun eigen leefomgeving wordt geoptimaliseerd.

 

Scholenaanpak

Steeds meer scholen maken de keuze om aan de slag te gaan met de Gezonde School aanpak. Gezonde traktaties, schoolfruit, de Daily Mile en de DrinkWater campagne zijn een paar voorbeelden van activiteiten waar scholen aan meedoen. Organisaties hebben hun aanbod op het gebied van voeding en bewegen gebundeld in de menukaart Gezonde en Actieve Leefstijl die aan scholen wordt aangeboden. Zo worden er op verschillende scholen campagnes gehouden binnen een gezond thema, zodat hier extra aandacht aan wordt besteed. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Drink gezond, drink water
 • Beweeg voldoende, elke dag
 • Eet gezond, eet gevarieerd en voldoende groente en fruit
 • Daily mile

En nog veel meer.

Bij acht scholen heeft een onderzoek plaats gevonden onder leerlingen van groep 6, 7 en 8 naar het voeding- en beweeggedrag van de leerlingen. De resultaten van dit onderzoek geeft de school inzicht in de stand van zaken en geeft aanleiding om een ambitie te formuleren en keuzes te maken om met bepaalde thema’s en activiteiten aan de slag te gaan.

Hieronder de factsheet die opgesteld is n.a.v. de onderzoeksresultaten:

Geïnteresseerde scholen

Om scholen te informeren en te interesseren hebben we een centraal aanspreekpunt afgesproken. Dit is de coördinator van de vakgroep bewegingsonderwijs, Simone de Vries. Zij heeft de vraag uitgezet naar alle scholen in Lelystad of zij een actieve en gezonde leefstijl van belang vinden en of zij geïnformeerd willen worden over de JOGG ontwikkeling.

De volgende scholen hebben zich in 2019 aangemeld.

Stichting SchOOL

Zuid West

Noord West

Oost

SBO/VSO

 1. Sluis
 2. Warande
 3. Tjalk
 4. Triangel
 1. Albatros
 2. Lepelaar
 3. Grundel
 4. Finnjol
 5. Windroos
 1. Optimist
 2. Vuurtoren
 3. Poolster
 4. Brink
 1. Zevenster

SCPO

SKO

NOOR

Florion

 1. Vogelveste
 2. Mozaïek

 1. Kring
 2. Laetare
 1. Al Ihsaan
 1. Helmstok

Voor meer informatie kunt u de volgende websites bezoeken of de video’s hieronder bekijken.

Uitgelicht in het nieuws:

Update JOGG 4