Actieve en Gezonde leefstijl

Een actieve en gezonde leefstijl. Je hoort het gelukkig steeds vaker; in de media, op school of op andere plekken. Dit komt ook omdat er een urgentie is, steeds meer mensen bewegen te weinig en leven ongezond. Hierdoor worden steeds meer mensen op jongere leeftijd ziek en heeft dat negatieve gevolgen voor een plezierig leven. Voldoende intensief bewegen, gezond eten en voldoende slapen, zijn belangrijke pijlers voor een gezonde leefstijl! Hieronder meer informatie over deze 3 pijlers. 

Gezonde voeding:
Voor een gezonde leefstijl zal moeite moeten worden gedaan. In de (sociale) media worden ongezonde afleidingen om onze oren gegooid. Er wordt dan ook veel geld gestoken in marketing. Neem maar eens een kijkje in de supermarkt. Terwijl je afrekent, worden allemaal ongezonde snoepjes aangeprezen en liggen hier geen gezonde appels of andere gezonde hapjes.

Het filmpje hieronder laat zien hoe grote bedrijven zich richten op kinderen en wat de effecten zijn op de gezondheid:

Als ouder moet je stevig in je schoenen staan om deze verleidingen te weerstaan. Alle klasgenootjes hebben toch ook een pakje drinken en een lekker koekje bij zich voor in de pauze? Uiteindelijk leidt dit helaas tot veel gezondheidsklachten, met name op de langere termijn. Er zijn al onderzoeken gedaan naar het verbieden van marketing op ongezonde producten. Een verbod zou zeer effectief kunnen zijn in het verlagen van de consumptie van ongezonde producten en dus de gezonde leefstijl bevorderen (Steenbergen, Nawijn & Hendriksen, 2020)

Voldoende bewegen:
Verder komt er steeds meer bewijs dat bewegen en leerprestaties (Alles over sport, 2020) aan elkaar gerelateerd zijn. Dit blijkt ook uit recentelijk onderzoek vanuit de Rijksuniversiteit Groningen. Ook op school moeten kinderen helaas veel stilzitten en daaruit blijkt dat de hersenactiviteit dan juist naar beneden gaat. Gelukkig zijn er steeds meer scholen die bewegend leren oppakken en gelukkig wordt er steeds meer bewogen tijdens schooltijd.
Echt hard bewijs is er nog niet gevonden, maar er is steeds meer aandacht voor dit onderwerp binnen de wetenschappelijke wereld.

Kinderen in Nederland bewegen nog steeds te weinig volgens de Nederlandse Norm gezond bewegen (NNGB). Zie grafiek hieronder:

Wilt u meer weten hoe u en uw kind(eren) kunnen voldoen aan de NNGB, dan kunt u meer informatie vinden op deze website. Jong beginnen met bewegen vormt namelijk een hele goede basis voor een lang actief leven. Ouders spelen daar een zeer grote rol in, om kinderen te blijven stimuleren. Echter kunnen ouders zowel een positieve als een negatieve invloed hebben op de sportbeleving van kinderen (De Jong, 2010). Het is dus raadzaam om kinderen positief te ondersteunen en te stimuleren en in gesprek te blijven met uw kinderen (Heiblom, 2012).

Gelukkig voldoen ook steeds meer scholen aan minimaal 2 keer gym tijdens schooltijd. In Lelystad zijn wij als vakgroep op bijna alle scholen actief en dat is zeer uniek in Nederland. De KVLO (Koninklijke vereniging Lichamelijke Opvoeding) zet zich in om bevoegde mensen de gymlessen te laten verzorgen in het basisonderwijs.

De gymlessen zijn echter niet genoeg om te voldoen aan een gezonde en actieve leefstijl, daarvoor met elke dag bewogen worden op een matig intensieve manier. Om als school extra aandacht voor gezondheid en bewegen te hebben, kan uw school zich aanmelden bij het JOGG project. De school kan dan aanspraak maken op een klein budget en krijgt ondersteuning om dit thema beter onder de aandacht te brengen bij de leerlingen en ouders van de school.

Voldoende slaap:
Voldoende slapen is van groot belang. Wanneer kinderen niet uitgerust op school komen, gaan hun leerprestaties met sprongen naar beneden. Kinderen hebben namelijk veel slaap nodig omdat hun lichaam volop in ontwikkeling is. Kinderen die niet voldoende slapen, kampen met (bron):

  • spanning;
  • prikkelbaarheid, lusteloosheid, slecht humeur;
  • concentratiestoornissen;
  • onhandelbaar of druk gedrag;
  • slechte schoolresultaten;
  • verminderde of toegenomen eetlust.

Het is dus van groot belang dat kinderen voldoende nachtrust krijgen om goed te kunnen functioneren.

De aanhouder wint:
Om te komen tot een actieve en gezonde leefstijl is dus veel energie, kennis en doorzettingsvermogen nodig. En bij kinderen spelen de ouders een cruciale rol, kinderen kunnen namelijk niet bepalen wat goede of slechte keuzes zijn en wat dat betekent op de langere termijn. Kinderen kunnen dat nog niet, omdat hun hersenen daar nog niet rijp voor zijn. Het brein blijft namelijk nog lang groeien en ontwikkelen. Pas op latere leeftijd, rond de 20-24 jaar, zijn mensen in staat om goede en weloverwogen beslissingen te maken. Kinderen zullen dus echt meegenomen moeten worden om later zelfstandig voor gezonde en actieve leefstijl te gaan kiezen!

 

 

 

 

 

 

Literatuur:

Steenbergen, E., Nawijn, E., & Hendriksen, M. (2020). Effectiviteit van een verbod op prijsaanbiedingen op suikerhoudende dranken: Een literatuuronderzoek naar de effectiviteit van een verbod op prijsaanbiedingen en marketing-en reclame-uitingen in de supermarkt.

Jong, R. de (2010). De invloed van ouders op de sportbeleving van hun kinderen. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Heiblom, A. (2012). De betrokkenheid van ouders en de sportbeleving van hun kinderen. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.