Klimlessen op de Laetare

Geplaatst op maandag 24 februari 2020

Elke gymzaal in Lelystad is voorzien van een mooie klimwand. Daarom hebben Remon (vakleerkracht Ichthus en Vuurtoren) en ik gekozen om een lessenreeks klimmen aan te bieden aan de kinderen in deze wijk. Doordat wij samen een gymzaal delen, plannen wij samen wat we de leerlingen in een periode aanbieden. We streven er naar om vanuit verschillende thema’s te werken en het thema feestelijk af te sluiten met een mooie les. 


De leerlingen uit de groepen 7 en/of 8 mochten zelf kiezen of zij wilden deelnemen aan de klimcursus tijdens de gymles. De cursus bestaat uit het uitvoeren van verschillende klimactiviteiten. Door het volgen van het boekje die de leerlingen ontvingen, konden zij zelf kiezen welke opdracht zij eerst wilden doen. Wanneer de leerlingen alle opdrachten hadden uitgevoerd, mochten zij het klimexamen gaan doen.

Het klimexamen werd afgenomen en beoordeeld middels een rubrics die ontwikkeld is voor Voortgezet onderwijs scholen, omdat deze scholen eigenlijk allemaal al een klimwand hebben. In Lelystad kunnen wij hier dus al tijdens de basisschool mee aan de slag.  De rubrics van het voorgezet onderwijs paste perfect bij deze klimcursus, maar ook het niveau was goed te doen voor de groep 7/8 leerlingen.

Wanneer de leerlingen het klimexamen goed hadden afgesloten mochten zij mee helpen bij de klimles bij de andere groepen. Dit vonden zij heel leuk om te doen. Een jongen die meestal erg stil is tijdens de les en niet erg opvalt, zei; “Wow, ik vind het zoooo leuk om andere kinderen te helpen!!”… Zo mooi dat dit gebeurt en zo mooi hoe de leerlingen hun verantwoordelijkheid pakken tijdens deze momenten. Ze hebben echt allemaal heel goed geholpen.

Veel vakcollega’s vinden het nog erg spannend om de leerlingen deze verantwoordelijkheid te geven, om andere leerlingen te gaan zekeren. Voor mij is het een mooie manier om leerlingen te betrekken bij hun eigen leerproces, maar ook bij dat van hun medeleerlingen. Ik had ineens 6 tot 8 extra meesters en juffen in mijn gymles, die met heel veel geduld andere leerlingen hielpen. Waarbij er werd samengewerkt en heel veel werd overlegd. Hier doe ik het voor, dit maakt onderwijs mooi! En zonder de hulp van deze leerlingen kan ik dit soort lessen bedenken en klaarzetten.

Natuurlijk ook meester Remon bedankt! Wij hebben samen de les klaar gezet, want dat was best veel werk. Ook bedanken wij onze vakcollega’s voor het delen van extra materialen. Wij wilden namelijk zoveel klaar zetten dat het standaard inventaris bij lange na niet voldoende was. Op die manier konden wij heel veel onderdelen maken.

Hieronder een stukje van een leerling die mee deed met de klimcursus en heeft geholpen tijdens de klimlessen:

De leerlingen hebben ook geholpen bij het maken van instructievideo’s voor de gymles. Zie hieronder voor een voorbeeld: