bewegend leren op de Watergeus

Geplaatst op woensdag 15 januari 2020

Nieuwe situaties staan voor nieuwe kansen zeggen ze altijd. Zo ook op de Watergeus. Dinsdag 14 januari is er een start gemaakt met ‘bewegend leren’.Bewegend leren is niet nieuw in het onderwijs maar wel in opkomst. Er is in onderzoek aangetoond dat het een positieve invloed heeft op het leren van kinderen. Stilzitten is al jaren de norm in het onderwijs en bewegend leren probeert daar verandering in aan te brengen.


De Krabben en de Discusvissen mochten als eerste aan de slag met ‘bewegend leren’. Vanwege het onvoorspelbare weer werd de eerste keer gehouden in de kleine gymzaal. Met de hele groep tegelijk mochten de Discusvissen rekenen met 10 tallen in een Ren je Rot spel versie.

De kinderen kregen verhaaltjes sommen te horen en moesten daarna naar het vak rennen met het goede antwoord. Elk goede antwoord leverde een fiche op.Voor de Krabben was het optellen en aftrekken tot de 20 aan de orde. Zij mochten in tweetallen uit een hoepel die 10 meter verder lag fiches halen om aan te vullen tot een 10 of 20 tal. Meester Edo heeft 3 fiches maar wil er 20 hebben. Hoeveel fiches moeten er bij om 20 te halen. Juf Annemarie leert de kinderen dan aan om verder te tellen vanaf 3 tot je bij de twintig bent. Daarna mogen de kinderen binnen een bepaalde tijd de fiches ophalen en terugbrengen naar hun eigen hoepel.Na een aantal keer geprobeerd te hebben zagen we dat de kinderen elkaar niet meer achterna liepen maar zelf gingen denken over hun antwoord en bewust in een ander vak gingen staan. Veel sommetjes konden goed worden opgelost. Daarna mochten de Discusvissen een klok tekenen en met twee stokken van 1 meter aangeven waar de uren, halve  uren en kwarten lagen. Fantastisch om te zien hoe de kinderen overleggen en samenwerken.

Een bijzonder geslaagde start van het bewegend leren.