Verschillende rollen tijdens de gymles

Geplaatst op maandag 18 maart 2019

De afgelopen lessen zijn we binnen de gymlessen van de Horizon weer bezig geweest met het klimmen op de klimwand. In gymzaal de Wold zijn 2 klimwanden beschikbaar. Om alle kinderen van groep 3 t/m 7 voldoende aan de beurt te laten komen zijn er kinderen uit groep 8 die mij helpen met het ‘zekeren’ van de kinderen. Dit kan niet zomaar.


De 1e les in de ochtend start ik met een aantal kinderen uit groep 8, die gaan leren zekeren. Belangrijk is dat de kinderen die helpen, dit leuk vinden, serieus kunnen werken, te vertrouwen zijn en laten zien dat ze de handelingen van het zekeren beheersen. Dit leren zij binnen hun eigen les. Allereerst laat ik zien uit welke 5 stappen het zekeren bestaat. Vervolgens hebben ze de mogelijkheid dit zelf te oefenen op een veilige manier, met een pilon aan een touw. Dit vergt veel tijd en energie om binnen de 40 minuten les die we hebben, de 5-6 kinderen deze techniek onder de knie te laten krijgen. Zodra de kinderen laten zien dat ze de techniek beheersen, mogen ze een klasgenoot zekeren. Het is mooi om te zien hoe serieus ze hier mee bezig zijn en hoe snel ze het ook oppakken. Vervolgens mogen de kinderen die het beheersen helpen bij de andere groepen.

Op deze manier wil ik de kinderen laten ervaren dat ze tijdens een gymles meerdere rollen kunnen innemen. Niet alleen die van beweger, helper, wachter of scheidsrechter. Maar ook die van activiteiten begeleider. Want dat is wat de kinderen op een gegeven moment doen. In het begin hebben ze nog veel sturing nodig over wat ze moeten doen, maar na verloop van tijd zijn er zelfs kinderen die zeggen; meester mag ik de uitleg doen. Geweldig!! Op deze manier geef ik en krijgen de kinderen een bepaalde verantwoordelijkheid en dat is heel leerzaam voor ze. Ze gaan en kunnen hier heel goed mee omgaan.

Het was zelfs zo leuk dat ik laatst te horen kreeg dat een docent LO op een VO school verbaasd was, dat er een 2 tal kinderen het zekeren al beheersten. Dat hadden ze dus bij mij geleerd op de basisschool😊 Vervolgens mochten zij in hun les ook een andere rol aannemen.

Ik vind dit een heel goed voor de persoonlijke ontwikkeling. En daarnaast biedt het mij als vakleerkracht ook zicht te houden op de andere activiteiten. Een win-win.

De kinderen die nu in groep 7 zitten kunnen niet wachten tot ze volgend jaar in groep 8 ook mogen helpen.

Met sportieve groet,

Ricardo van de Pol
Vakleerkracht bewegingsonderwijs