Airtrack in de gymzaal

Geplaatst op woensdag 23 januari 2019

De vakgroep bewegingsonderwijs Lelystad kijkt zo af en toe terug op de inhoud van haar lesprogramma en de inrichting van de gymzalen. Er wordt kritisch gekeken of het lesprogramma nog voldoet aan de eisen en de wensen van de huidige tijd én er wordt gekeken of de (standaard) inrichting van de gymzalen nog passend is voor de invulling van het bewegingsonderwijs. De evaluatie en ontwikkelingen zijn de basis om aanpassingen voor te stellen in de standaard inrichting. De vakgroep geeft onderbouwd advies over welke materialen we graag aan willen passen, nieuw willen inzetten en welke materialen eventueel kunnen vervallen.   


In veel gymzalen in Lelystad worden al een tijdje grote trampolines ingezet tijdens de gymles. Er zijn alleen enkele knelpunten bij het gebruik van de grote trampoline, namelijk:

  1. Om de veiligheid van de kinderen te garanderen wordt een groot beslag gelegd op de andere materialen, zoals de frames en dikke valmatten waardoor de mogelijkheden voor het werken met 4 onderdelen beperkt worden.
  2. De kinderen hebben tijdens de les maar weinig leertijd op de trampoline, omdat zij vanwege de veiligheid maar met 1 of 2 kinderen tegelijk kunnen springen.
  3. De grote trampoline is voor individuele vakleerkrachten zwaar om in korte tijd op te zetten en af te breken.

Tot op heden hebben wij deze knelpunten voor lief genomen, omdat wij het herhaald springen voor de kinderen belangrijk vinden. Grote trampolines zijn niet meer weg te denken uit de tuinen van Lelystad en wij willen graag de kinderen de basis voor herhaald springen aanleren. De meest nieuwe ontwikkeling van de Tumblingbanen en Airtracks biedt de mogelijkheid om bovengenoemde knelpunten op te lossen.

Werkgroep
Vanuit de vakgroep is een werkgroep opgericht van 3 vakleerkrachten en de coördinator bewegingsonderwijs. Een van de vakleerkrachten heeft ervaring als trainer binnen de turnvereniging. Ook heeft hij als student aan de CALO een onderzoek uitgevoerd naar  “Herhaald Springen met Verplaatsing”. De werkgroep heeft dit onderzoek als basisinformatie gebruikt om eisen en criteria vast te stellen voor goed gebruik binnen de lessen bewegingsonderwijs en op zoek te gaan naar verschillende mogelijkheden en aanbieders.

Vrij snel was duidelijk dat een AirTrack voldeed aan de gestelde eisen en criteria:

  • De gebruiksmogelijkheden zijn gelijk aan een Tumblingbaan
  • Zo min mogelijk lawaai: er is bij een Airtrack geen blower nodig
  • Mobiliteit, gewicht en formaat zijn hanteerbaar en gebruiksvriendelijk
  • Er zijn extra attributen mogelijk
  • VEILIGHEID: er zijn geen extra materialen nodig om de veiligheid te garanderen

 

Pilot “Airtrack binnen het bewegingsonderwijs”
De firma AirTrack Factory heeft, in aanwezigheid van de gemeente, een workshop verzorgd tijdens de start dag van de vakgroep bewegingsonderwijs op donderdag 30 augustus 2018. Doel van de workshop was om de vakleerkrachten zelf te laten ervaren wat een AirTrack voor mogelijkheden heeft en een besluit te nemen of de vakgroep een pilot zinvol vond.Op basis van deze introductie heeft de vakgroep het advies gegeven om te starten met de pilot; ‘Airtrack binnen het bewegingsonderwijs’. In een periode van een aantal weken werd de Airtrack door verschillende vakleerkrachten tijdens de gymles getest. Vanuit de bevindingen van de betrokken vakleerkrachten heeft er een evaluatie plaatsgevonden. De resultaten waren zeer positief. Zo waren een aantal verschillende positieve argumenten zoals: veelzijdig in gebruik, er kunnen veel kinderen tegelijkertijd springen en deelnemen, kinderen ervaren tijdens het springen veel plezier… et cetera.

De uiteindelijke conclusie was dat de vakgroep het advies geeft om tot aanschaf van de Airtrack over te gaan, eventueel ter vervanging van de grote trampoline. Wellicht komen uw kinderen straks met hele mooie verhalen thuis over de Airtrack tijdens de gymles!