Club Sportief op de Sluis

Geplaatst op woensdag 13 december 2017

Club sportief                                

Club sportief is een cursus voor kinderen met een (motorische) uitdaging

Wij kunnen zien, aan de hand van het door de Vakgroep Bewegingsonderwijs gehanteerde leerlingvolgsysteem, dat er leerlingen zijn die enige extra aandacht kunnen gebruiken ten aanzien van hun motorische vaardigheden. Naast motorische vaardigheden monitoren wij ook het plezier in bewegen, zelfvertrouwen, conditie en veiligheid. Uiteraard proberen wij deze aandachtspunten zoveel als mogelijk te ontwikkelen tijdens de reguliere lessen bewegingsonderwijs, maar soms is dat gewoonweg niet voldoende om de gewenste vooruitgang te boeken.

Sinds ik op OBS de Sluis werk bied ik deze cursus al aan, sinds een aantal jaar hebben we een vast groepje waarbij als er kinderen van school gaan, er weer nieuwe kinderen bij komen. Het groepje blijft vertrouwd en qua aantal zijn het er niet meer dan 12.

Ik laat grotendeels mijn gymles staan en pas zo hier en daar wat aan, de kinderen vinden het vooral fijn om de activiteiten extra te oefenen. Ik zet ook vaak een nieuwe activiteit neer zodat ze al weten wat er komen gaat in de reguliere gymles, vaak gebruik ik een leerling van club sportief om het voorbeeld te zijn voor de rest van de groep.

Ook hebben we ruim de tijd voor heel veel leuke begin- en eindspelletjes, elke les is er iemand anders aan de beurt om een spel te grabbelen uit het bakje. En het getrokken spel gaan we dan natuurlijk ook spelen!

Maatjes-les

Afgelopen donderdag mochten alle kinderen een maatje kiezen en meenemen naar club sportief. Iedereen had een eigen maatje, er waren broertjes, vriendjes en vriendinnetjes. Yip is een oud-leerling van OBS de Sluis en zit sinds dit jaar op de Dokter Herman Bekiusschool, hij had zelf zijn gymmeester meegenomen!

We speelden het spel Mario Kart, het spel was een groot succes, maar de maatjes-les ook, dus deze houden we er zeker in!

Met sportieve groet,

Petra Leijten