Sport Impuls Judo op de Watergeus

Geplaatst op zondag 3 december 2017

In deze drukke week van Sinterklaas lessen heeft op de Watergeus de vijfde en één na laatste les plaats gevonden van het project “Sport Impuls Judo”. Dit gesubsidieerde project, bedoeld voor kinderen met een beperking, wordt gedraaid door de Judo Vereniging IJsselmeer in samenwerking met Edo en met materiële ondersteuning van het Sportbedrijf.

Voor aanvang van dit naschoolse sportprogramma zijn er uitnodigingen verstuurd naar alle kinderen van school die in de 0-meting aangegeven hadden zich voor judo te interesseren. Ook de kinderen die geen lid waren van een sportvereniging kregen allemaal een uitnodiging. Het andere criterium dat gehanteerd werd was de leeftijd. Kinderen ouder dan 10 jaar werden niet uitgenodigd.

Gezien de aantallen die zich opgaven een juiste keuze want met een groep van 15 kinderen in de leeftijd van 6 tot 10 is het prima judoën en kan er goed ingespeeld worden op de verschillen in de fysiek.

Jasjes, banden en judo matten worden door het Sportbedrijf ter beschikking gesteld.

De kinderen wordt aangeleerd hoe je op een veilige manier kunt vallen, wat je moet doen om iemand om te keren, hoe je iemand onder controle kunt houden in de houdgreep. Dit gaat altijd gepaard met het besef dat je iemand waar je meer stoeit niet zomaar pijn mag doen. Er zijn duidelijke afspraken over wat wel mag/moet met judo en wat niet. Het leukste is natuurlijk om lekker met elkaar een potje te stoeien en je krachten te meten door te proberen een ander onder controle te krijgen en te houden.

Vanuit de ouders komen al regelmatig verzoeken om meer info over JVIJ. De Watergeus heeft als doel om kinderen/ouders in beweging te krijgen. De resultaten zijn netjes en er zijn veel positieve geluiden te horen. Voor de kinderen van de Watergeus is de Sport Impuls een uitstekende kans om in samenwerking met het Jeugdsportfonds meer kinderen aan het sporten te krijgen.