Rapport onderzoek bewegen 2016-2017

Geplaatst op donderdag 28 september 2017

Het rapport: “onderzoek bewegen 2016-2017” dat het resultaat is van een gezamenlijk uitgevoerd onderzoek van Sportbedrijf Lelystad (SBL) en de Vakgroep Bewegingsonderwijs (VBO) onderdeel van Stichting SchOOL. SBL en de VBO hebben de gezamenlijke ambitie om tot een zo optimaal mogelijk beweegaanbod voor de kinderen van 3-13 jaar te komen, met het doel kinderen te ondersteunen in hun keuze voor een actieve en gezonde leefstijl. Om deze ambitie waar te maken is het van groot belang te komen tot een Lelystad breed gedragen “missie” voor het bewegende kind in de leeftijd van 3-13 jaar. Het in kaart brengen van de huidige situatie is een essentieel onderdeel van goede planvorming. De gegevens van 3726 kinderen van 31 scholen met een vakleerkracht bewegingsonderwijs en 1273 ouders zijn verwerkt. De gegevens van de 8 scholen zonder vakleerkracht zijn niet bekend. In dit rapport zijn de resultaten van de gegevens uit de kind- en ouderinput weergegeven. De resultaten zijn voor alle organisaties die zich bezig houden met bewegende kinderen relevant.

Vooraf is van belang om te weten dat de VBO en SBL de keuze gemaakt hebben om zelf het hele proces van onderzoek vorm te geven. Dit was voor allen nieuw. Tijdens het proces is bijgestuurd en regelmatig geconcludeerd dat er zeker verbeteringen wenselijk zijn. Deze verbeterpunten zijn geïnventariseerd en zullen bij een volgende enquête meegenomen worden.

Ondanks deze constatering is de waarde van deze werkwijze én de resultaatgegevens groot.

De werkwijze heeft opgeleverd dat het écht óns onderzoek is, waarbij het bewegingsonderwijs en Sportbedrijf samen de gegevens hebben verzameld, geanalyseerd en conclusies hebben getrokken. Dit is van onschatbare waarde ten opzichte van een extern uitgevoerd onderzoek.

Om het hele rapport te lezen, klik hier.