Rots en Water op de Optimist

Geplaatst op dinsdag 16 mei 2017

Rots en water als onderdeel van school. Op de basisschool OBS de optimist is er voor elke groep 1 uur in de week tijd gemaakt om een rots en water training te volgen.


Het is nu het 2e jaar dat we als school hiermee bezig zijn en hebben nu al 2 uur in de week een trainingsuur. Hierbij zijn er 2 trainers op 1 klas en de groepsleerkracht is hierbij aanwezig ivm de terugkoppeling naar de klas door de week heen.

Rots en water is een weerbaarheidstraining waarbij er spelenderwijs verschillende situaties geoefend worden die de kinderen tegenkomen op school, buiten of thuis.

Rots staat voor stevig staan, voor jezelf opkomen, je eigen mening vormen, je eigen weg kiezen.
Water staat voor contact maken met de ander, samenwerken, samen spelen en willen begrijpen wat de ander voelt. Inleven in de ander.

Kinderen leren wat ze kunnen bereiken met hun eigen lichaamstaal en wat ze bereiken met hun eigen gedrag. Hoe reageren anderen op jou houding en gedrag. Stevig staan, zelfvertrouwen, inlevingsvermogen, samenwerken, opkomen voor jezelf, concentreren en ontspannen zijn belangrijke thema’s die behandelt worden.

Het kind leert praktisch hoe om te gaan met een drukke omgeving, concentratie bij schoolwerk, pesterijen, groepsdruk en zo ook meer leert te vertrouwen op zichzelf en daardoor beter eigen keuzes kan maken.