Sportimpuls op de Watergeus

Geplaatst op maandag 3 april 2017

Dinsdag 7 februari is SBO de Watergeus begonnen aan de Sportimpuls. De Sportimpuls is een subsidie bedoeld voor sportverenigingen om specifieke groepen mensen in beweging te krijgen. Voor de Watergeus zijn dat de kinderen die geen plek kunnen vinden binnen het reguliere sportaanbod. Het project heeft een looptijd van 6 weken. De Watergeus werkt daarbij samen met AV Spirit. Deze vereniging werkt al geruime tijd met speciale doelgroepen en is initiatief nemer in het aanvragen van de subsidie voor de Sportimpuls.

In deze 6 weken hebben de deelnemende kinderen les gekregen van een vakkundige trainer van AV Spirit, Elske Warners.

Elske heeft veel ervaring met de doelgroep en heeft veel ervaring met het geven van atletiek lessen. In de afgelopen zes weken zijn de kinderen in aanraking gekomen met de grondbeginselen van hordelopen, werpen, springen en diverse vormen van hardlopen/duurlopen. De lessen werden afgesloten met een tik spel of een afgooispel

De Sportimpuls is dinsdag 28 maart voortgezet op de atletiek baan van AV Spirit. De komende 3 weken tot aan de mei vakantie worden de lessen op locatie gehouden. 5 kinderen nemen deel aan de Sportimpuls. Voor deze kinderen wordt gekeken naar een mogelijkheid om verder deel te nemen aan de groepslessen bij AV Spirit.

Niet alleen AV Spirit is partner in dit samenwerkingsverband. Ook judo vereniging JVY neemt deel aan dit project. Net als AV Spirit heeft judo vereniging JVY een speciale doelgroep. Kinderen kunnen op uitnodiging deelnemen aan beide Sportimpuls projecten.

Voor die kinderen die na afloop niet doorgaan binnen een vereniging wordt getracht een sportclub na schooltijd op te starten in de gymzaal naast SBO de Watergeus. De sportclub na schooltijd kan levensvatbaar zijn wanneer gelden van het Jeugd Sport Fonds gebruikt kunnen worden.