Invaller nodig zwangerschapsverlof

Geplaatst op woensdag 16 november 2016

hockey

VAKLEERKRACHT BEWEGINGSONDERWIJS (ca 0,6 FTE)

Het betreft vervanging van zwangerschapsverlof

Inschaling in LA, conform de CAO PO

WIL JIJ: Werken in de enthousiaste Vakgroep Bewegingsonderwijs Lelystad?

De vakgroep Lelystad bestaat momenteel uit 20 personen die werkzaam zijn binnen het (speciaal) basisonderwijs. Wij werken vanuit een gezamenlijke visie die o.a. heeft geresulteerd in een moderne zaalinrichting, een werkboek bewegingsonderwijs, een centrale lessenplanning, een leerlingvolgsysteem en een gezamenlijke aanpak van sportdagen en schoolkampen.

Tevens werken wij samen met verschillende sportaanbieders in Lelystad in het kader van de School in Verbinding/ Brede school.

De vakleerkrachten bedienen alle schoolbesturen die in Lelystad gevestigd zijn. Je komt in dienst bij Stichting SchOOL.

Verder bieden wij collegialiteit, begeleiding, ondersteuning en gezelligheid.

De vervanging gaat z.s.m. in en loopt tot 31 maart 2017.

  • 3 dagen: maandag, dinsdag en donderdag op OBS de Sluis.
  • De lessen vinden plaats in de gymzaal Lelystadhaven.
  • Beschikbaar zijn voor inval op de andere dagen van de week is gewenst.

 

Wij zoeken een collega in het bezit van HBO-ALO, die:

  • werkzaam wil zijn binnen het basisonderwijs: de sportieve Brede School,
  • kindgericht bewegingsonderwijs wil verzorgen,
  • in samenwerking met verschillende sportaanbieders wil komen tot een passend beweegaanbod voor alle kinderen,
  • binnen de school het complete beweegaanbod wil uitdragen, zowel richting team, kinderen als ouders,
  • enthousiast wil participeren binnen de overlegstructuur van de vakgroep en de beweegteams,
  • graag wil werken in goed ingerichte gymzalen, waarvoor de vakgroep mede verantwoordelijk is,
  • omdat het gaat om een vervanging zwangerschapsverlof, gaat de voorkeur uit naar een ervaren vakleerkracht.

Sollicitatie per mail vóór: maandag 21 november 2016.

Naar: Simone de Vries

s.devries@stichtingschool.nl

St.Bewegingsonderwijs_logo_272806-43476918

0320-767709

Informatie over de school:

Website: http://www.basisschooldesluis.nl/

De proeflessen en gesprekken zullen gepland worden op donderdag 24 november 2016. Voor 23 november wordt u geïnformeerd of u uitgenodigd wordt voor een proefles en gesprek.