Naschoolse sportactiviteiten op de Triangel

Geplaatst op woensdag 17 februari 2016

triangel 2In dit verslag over de Triangel wil ik stil staan bij het belang van de naschoolse sportactiviteiten, ook wel bekend als ‘brede school’ of ‘School in Verbinding’. Gelukkig is er al jaren lang de mogelijkheid om na schooltijd beweeg activiteiten aan te bieden voor de kinderen. Er zijn 2 middagen in de week waar deze mogelijkheid is. Elke donderdagmiddag staat in het teken van kleutersport. De kinderen uit de groepen 1 en 2 hebben dan de mogelijkheid om na schooltijd lekker te komen bewegen. Er is een goede samenwerking met de BSO (Buiten Schoolse Opvang), waardoor er ook een groep kleuters komt die na schooltijd op de BSO zitten. Verder is er ook de samenwerking met basisschool de Tjalk. Daardoor komen er ook altijd een paar kinderen uit de buurt. Natuurlijk zijn ook zij welkom.

Het is voor de kinderen altijd een ontspannen moment. Na een lange schooldag aan het einde van de week, zijn de kleuters over het algemeen moe. Wekelijks is er in de les muziek en zijn er altijd ouders in de zaal die meehelpen. Met elkaar zorgen we ervoor dat de kleuters lekker kunnen bewegen en dat ze aandacht krijgen bij de activiteiten.

Extra beweegmomenten:
Op de maandagmiddag is er regelmatig ruimte om lessen te organiseren. Per periode wordt gekeken waar tijd en ruimte is en welke activiteiten er aangeboden kunnen worden. Hieronder een opsomming van activiteiten die al aangeboden zijn;

  • bunkertrefbal
  • voetbal
  • 10 tellen in de rimboe
  • combinatielessen
  • ren- en tikspelletjes

Het is erg waardevol dat er voor de kinderen een extra beweegmoment is. De kinderen genieten, de opkomst is goed en de ouders zijn zeer betrokken.

triangel 3

Wouter Gaillard
Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Al Ihsaan
Triangel
Schakel Botter