Naschools gymmen op de Meander!

Geplaatst op dinsdag 19 januari 2016

Sinds anderhalf jaar kunnen de kinderen van de groepen 1&2 van de Meander en de kinderen van de BSO van de SKL na schooltijd extra gymmen. In het eerste jaar werd dit gefinancierd uit de School In Verbinding gelden. Afgelopen december hielden deze gelden op te bestaan. De samenwerking met de SKL bleef gelukkig wel bestaan.

De Meander heeft er voor gekozen dat de extra gymlessen voor de kleuters door moesten blijven gaan. De lessen worden nu gefinancierd door de school en door de kinderen zelf die voor de lessen entree geld betalen. Het enthousiasme tijdens de lessen spat er vanaf. Er zijn veel kinderen die er voor kiezen om te komen gymmen. Zij doen dit met veel plezier. Het mooie hiervan is dat zij twee keer in de week (1 keer onder schooltijd en 1 keer na schooltijd) gym krijgen van de vakleerkracht bewegingsonderwijs. Hierdoor gaat het beweegniveau omhoog en presteren beter en beter.

Extra les moment.
Op de locatie van de Meander (Borg, hoofdvestiging) is de les gesplitst in 2 lessen van een half uur. Dit omdat de animo voor de les te groot werd. Soms kwamen er 40 kinderen extra gymmen. We hebben er voor gekozen om de les te splitsen, een half uur voor de kinderen van de Meander en een half uur voor de kinderen van de BSO van de SKL. De groep is nu meer te overzien en de kinderen komen vaker aan de beurt.

Een groot succes waar we nog lang mee door willen gaan!

meander2 meander1